Нашите студенти от различни сфери в живота

Нашите студенти идват от много различни страни и сфери на живота. Някой са настоящи църковни водачи, други се подготвят да станат пастори, учители или други християнски работници.

Нашите студенти от различни сфери в живота

Нашите студенти идват от много различни страни и сфери на живота. Някой са настоящи църковни водачи, други се подготвят да станат пастори, учители или други християнски работници.

Нашите студенти от различни сфери в живота

Нашите студенти идват от много различни страни и сфери на живота. Някой са настоящи църковни водачи, други се подготвят да станат пастори, учители или други християнски работници.

Предизвикателството пред нестопанския сектор е свързано с намирането на лидери, които не само силно да желаят да извършват промяна с кауза на социално ниво, но също така и да притежават мениджмънт умения и предприемачески нюх.


Новини

Новини във ВДУ...

Новини във ВДУ Здравейте, скъпи съработници! Изправени пред предизвикателствата  и нуждата от професионална,  духовна и психологическа подкрепа в църквите... Повече

Защита на дипломни...

Защита на дипломни работи Веднага след отпадането на мерките, свързани с извънредното положение, във ВДУ "Свети Тривелий" се проведе... Повече
Събития

Догм.богословие 1

Догм.богословие 1 Курсът ще се проведе от четвъртък (04.06.) от 18 до 21часа до събота (06.06.2020г.) от... Повече

Програма до юни...

Програма до юни 2020 Актуализираната програма до края на учебната година  Курсовете са както следва: 26-28 май 2020 - Обща история... Повече