История

 

ВДУ "Св. Тривелий" е наследник на Библейска академия "Логос“, основана през 1992 г.  Тогава официално започва редовна програма по богословие. Задочната програма предлага курсове още от 1987 г. и има центрове в много църкви в страната. Целта на програмите, чрез различните форми на обучение, е подготовката на християни, готови да служат на Бог в контекста, в който ги е поставил, както в църквата, така и в обществото.

През 1999 г. БА "Логос" се преименува на Обединен богословски факултет (ОБФ), като един от факултетите на новосъздадения Висш Евангелски Богословски Институт, запазвайки надденоминационния си характер. От 2008 г. ОБФ предлага магистърска програма в две направления – Библеистика и Капеланско служение.

През 2012 г. с решение №706/30.08.2012 на Министерски съвет на Р България се открива Висше духовно училище „Св. Тривелий“ като продължител на визията, философията и целите на ОБФ и БА „Логос“.

С годините името на училището е било променяно, но целта е била една и съща - обучение на хора, готови да служат на Бог, в контекста в който ги е поставил. За 20 години в редовната програма на училището са се дипломирали повече от 120 души, като заедно със задочната те надхвърлят 500. За малка страна като България и с население от 7,5 милиона, от което около 100 000 официално заявяват християнско протестантско изповедание, ние сме благодарни на Бог и сме горди с тези, които, успешно завършили нашата програма, са посветени в служба на Църквата и обществото.

През годините на съществуване на института, ние сме се доказали като надденоминационно училище, където студенти от различни църкви и деноминации се обучават и служат заедно като ярък израз на единството на Църквата.