Центрове

 

ВДУ “Св. Тривелий“ има центрове в следните градове:

Гр. Варна

Координатор – Асенета Георгиева

Обучението се провежда в сградата на Втора баптистка църква на адрес ул. Сливница  №100

Програма 

 

Гр. Бургас

Координатор – Нели Тончева

Обучението се провежда в сградата на църква „Благовестие“  на адрес ул. Сливница №36

Програма

 

Гр. Стара Загора

Координатор – Мариела Георгиева

Обучението се провежда на адрес ул. Петър Парчевич 26, ет. 1

Програма

 

Гр. София

Координатор на групата Елена Попова

Обучението се провежда на адрес ул. Антим I, №14, ет. 6

Програма