Мисия и цели

 

Нашата цел

Целта на Висше духовно училище “Св. Тривелий” е успешно завършващите студенти да получат реална и призната диплома, както и образование и профили, с които успешно да могат да се реализират, както в църковен контекст, така и в обществото.

Това е възможност, която е отворена за всички, независимо от конфесионалната или деноминационна принадлежност, както и за всички настоящи или завършили студенти, които биха искали да получат реално акредитирана диплома за висше образование, с която да могат да се реализират на пазара на труда, а също и, при желание от тяхна страна, да продължат обучението си в желана от тях посока, или учебно заведение, в България или чужбина, включително и в Нов български университет.

Визия и мисия

Нашата мисия

Нашата мисия е, чрез практическо, библейско обучение да подготвим духовно зрели християнски работници за работа в местните църкви и цялото общество.

Нашата визия

Да се превърнем в институция за висше образование от световен клас, изграждаща християни, които да намерят реализация както в църквата, така и в обществото, в България и по света.