МП Духовно развитие и християнско съветване

 

 

1 семестър  2017/18

Маг. Програма: ДУХОВНО РАЗВИТИЕ и ХРИСТИЯНСКО СЪВЕТВАНЕ

преподаватели

 

 

 

06.10.2017

Откриване – 18,00 ч.

 

 

 

 

06-08 октомври

 

06 петък:18-21ч.

07събота: 09-17ч

08неделя:14-18ч

 

Въведение в професионалното съветване

 

 

д-р Надя Стойкова

 

 

 

 

24-26 ноември

 

 

Психология на общуването

 

проф. Толя Стоицова

 

 

 

 

 

15-17 декември

 

 

Психично здраве и психично благополучие

 

д-р Камелия Славчева/

 

Боряна Тачева

 

 

 

 

19 - 21 януари

 

 

Консултиране и саморазвитие

 

д-р Надя Стойкова

 

 

 

 

23-25 февруари

 

 

Съветнически процес

 

проф. Скот Бритън/

 

проф. Гари Лейн