Календарен план по Теология център София

1 семестър 2021г./2022г.

Бакалавър по ТЕОЛОГИЯ

СОФИЯ - 1 и 2 курс

 

 

1, 4-5 октомври (Zoom)

Въведение в специалността

проф.Милчо Ангелов

14 октомври, 17.15

Откриване на учебната година

14-16 октомври

(14 и на живо, Zoom)

Библия и хомосексуалност

доц.Чавдар Хаджиев и д-р Камелия Славчева

 

 

18-22 октомври

(Zoom)

Въведение в богословието

д-р Дан Патерсон

Избираем:

 

28-30 октомври

(Zoom)

Комуникации и масмедии

(Как да възстановим разрушеното 1)

д-р Юлия Убейволк

 

 

1-5 ноември

Въведение в Стария завет

Робърт Фабер

Избираем:

 

25-27 ноември

(Zoom)

Как да възстановим разрушеното 2

д-р Юлия Убейволк

 

 

1-4 декември

Пастирска грижа/Типове характери

проф.Гари Лейн

 

 

10-14 януари 2022

Въведение в библейската херменевтика  д-р Дан Патерсон

 

 

27-29 януари

(Zoom)

Как да не се взривя на парчета

д-р Юлия Убейволк

 

 

24-26 февруари

Депресия

д-р Дан Патерсон

 

Следете fb страницата ни за повече информация!

 

 

 

 

 

 

1 семестър 2021г./2022г.

Бакалавър по ТЕОЛОГИЯ

СОФИЯ - 3 и 4 курс

14 октомври, 17.15

Откриване на учебната година

14-16 октомври

(14 и на живо, Zoom)

Библия и хомосексуалност

доц.Чавдар Хаджиев

 

 

28-30 октомври

(Zoom)

Как да възстановим разрушеното 1

д-р Юлия Убейволк

 

 

1-5 ноември

Въведение в Стария завет

Робърт Фабер

 

 

25-27 ноември

(Zoom)

Как да възстановим разрушеното 2

д-р Юлия Убейволк

 

 

1-4 декември

Пастирска грижа/Типове взаимоотношения

проф.Гари Лейн

 

 

13-17 декември

Богословие на Реформацията

д-р Дан Патерсон

 

 

27-29 януари

(Zoom)

Как да не се взривя на парчета

д-р Юлия Убейволк

 

 

24-26 февруари

Депресия

д-р Дан Патерсон

 

Следете fb страницата ни за повече информация!