Календарен план по Теология център София

1 семестър 2022/2023г.

Бакалавър по ТЕОЛОГИЯ

СОФИЯ

3 октомври,

17.15-18.00

Откриване на учебната година

3-7 октомври

2022 г.

Обща история на църквата I

Ребека Фабер

 

 

7–11 ноември

Въведение в Новия Завет

доц. д-р Паруш Парушев

 

 

28 ноември –

2 декември

Библейска археология

Робърт Фабер

 

 

9-13 януари

2023 г.

Омилетика I

д-р Дан Патерсон

 

 

30 януари –

3 февруари

Християнска етика

доц. д-р Паруш Парушев

 

 

20-24 февруари

Богословие на култове и религии

Люпчо Колевски

 

Следете fb страницата ни за повече информация!