Календарен план Теология, центрове Сливен и Ямбол

1 семестър  2017/18

Центрове  Сливен и Ямбол

 

 

септември

25-28

Критично мислене

Проф. Паруш Парушев

3 (15/10)

 

 

Октомври

 

Богословие на реформацията

 

 

 

                               

Ноември

06-09

Обща история на църквата 1

Люпчо Колевски

4,5 (15/10)

Декември

04-07

Евангелизаторство

Алекс Цветков

4  (15/10)

 

Януари

22-25.1.2018

 

Християнско обучение

Проф. Милчо Ангелов

4,5 (15/10)