Специализация “Живот в благодат

Висше Духовно Училище, Специализация „Живот в благодат” 2019-2020 г.

 

 28 октомври 2019 

 Откриване на учебната година – 17,30 ч.

 

 

 

 

28 октомври -понеделник

       18.00-21.00 лекция

Психология на общуването

Типове характери и взаимоотношения

Дуейн Елмар

 

 29  октомври  - вторник

18.00-21.00 лекция

Психология на  общуването

Типове характери и взаимоотношения

Дуейн Елмар

 

30  октомври  - сряда

18.00-21.00 лекция  

Психология на  общуването

Типове характери и взаимоотношения

Дуейн Елмар

 

08 ноември  - ПЕТЪК                          

18.00-20.00 Обща инф/я

Въведение

Запознанство

Клип „Уязвимост”

          История 1

 09 ноември  - СЪБОТА

9.00-12.00    лекция   CП: Плът

Истории (2,3,4)

   13.00-17.00 Истории (5,6,7,8)

 

10 ноември  - НЕДЕЛЯ

 Вкъщи:

11.00-12.00 DVD Животът-1

13.00-14.00 DVD Животът-2

29  ноември   - ПЕТЪК

18.00-20.00 Дневници 2

(Д-ма на плътта-1,2,3,4,5,6)

 

 

 

30  ноември   - СЪБОТА

9.00-12.00 лекция

Понятие за Бога–1

12.00-13.00 Обяд

13.00-17.00 Понятие за Бога–2

Д-ма на плътта- 7,8

     CП: Опис/е на миналото-3

01 декември  - НЕДЕЛЯ

Вкъщи:

 

DVD Животът-3

 

DVD Животът-4,5

 

17 януари  - ПЕТЪК

18.00-20.00 лекция

Приемане

 

18 януари  - СЪБОТА

9.00-10.00 Размисъл

10.00-12.00 Диаграми 1

13.00-15.00 Диаграми 2

15.00-17.00 Дневници 3

19 януари  - НЕДЕЛЯ

Вкъщи:

DVD Животът-6,7а,7б,8а,8б

 

7 февруари  - ПЕТЪК

18.00-20.00 лекция

Централност на Кръста

 

 

 

8 февруари  - СЪБОТА

9.00-12.00 лекция

Сигурност

13.00-14.00 Размисъл

14.00-17.00 Дневници 4

 

9 февруари  - НЕДЕЛЯ

 

7

 

21 февруари – ПЕТЪК

Гари Лейн

18.00-21.00 Брачни отношения

 

22 февруари - СЪБОТА

09.00-17.00 Гари Лейн

Брачни отношения;

Сексуално насилие

Самоубийство

 

23 февруари - НЕДЕЛЯ

13.00-16.00

Гари Лейн

Вина и срам

 

 

13 март - ПЕТЪК

18.00-20.00

      Закон и благодат-1

12.00-13.00 Обяд

13.00-17.00 Закон и благодат-2

 

14 март - СЪБОТА

9.00-12.00 лекция

        Страданието–1

12.00-13.00 Обяд

13.00-14.00 Размисъл

14.00-17.00 Страданието-2

 

15 март - НЕДЕЛЯ

 

 

 

 

3 април - ПЕТЪК

18.00-20.00 лекция

 

Травма, скърбене, аборт

 

4 април – СЪБОТА

 

9.00-12.00 лекция

Съзависимост-1

13.00 – 14.30 Съзависимост-2

5 април - НЕДЕЛЯ

Вкъщи:

лекция (DVD)

Секс. насилие-1

Секс. насилие-2

 

 

 

 

15 май - ПЕТЪК

18.00-20.00 лекция

      Прошката-1

 

16 май - СЪБОТА

     9.00-12.00  лекция            

 Прошката-2

(Прошка на себе си)

 12.00-13.00 Обяд

14.00-17.00 лекция

 

12 юни - ПЕТЪК

18.00-20.00 лекция

  Израсни свободен

 

 

13 юни - СЪБОТА

9.00-12.00 лекция -

      Пълно предаване        

12.00-13.00 Обяд

13.00-14.00 Размисъл (камъчета)

14.00-17.00 Характеристики         

 

3 юли - ПЕТЪК

 

18.00-20.00

 

Равносметка

4 юли  - СЪБОТА

 

9.00-11.00 Равносметка