Календарен план

1 семестър  2017/18

Маг. Програма: ДУХОВНО РАЗВИТИЕ и ХРИСТИЯНСКО СЪВЕТВАНЕ

преподаватели

 

 

 

 

октомври

 

 

 

Тренинг: Въведение в професионалното съветване

 

 

д-р Надя Стойкова

 

 

 

 

ноември

 

Психология на общуването

 

 

д-р Надя Стойкова 

 

 

 

 

декември

 

 

Духовни вярвания и практики

 

 

проф. Владимир Градев  

 

 

 

 

Януари 2018

 

 

Терапия чрез решения в психологичното консултиране (Фокусиране към решения подходи)

Психиатър, д-р Владимир Бостанджиев

 

 

 

 

февруари

 

 

 

Духовност и благодат

 

проф. Скот Бритън