Нова магистърска програма

Нова магистърска програма

Магистърската програма „Духовно развитие” е интердисциплинарна.

Програмата осигурява:

-знания в областта на духовността и духовното развитие на аза (личността);

-възможности за развитие на самопознание и самоусъвършенстване, както и на способности за общуване с Бога;

-възможности за развитие на способности за изследване и оценка на развитието на духовността  и провеждане на обучения свързани с изграждане на разбирания и практики свързани с духовността.

Завършилите магистърската програма ще могат да изготвят оценки в различните аспекти от духовността, да извършват изследвания в областта на духовността, да провеждат обучения за развитие на духовни качества, добродетели и  идентичност.

Завършилите магистърската програма ще могат да продължат обучението в докторски програми по практическо богословие.