Курс Старозаветно богословие

Курс Старозаветно богословие

Лектор Робърт Фабер

Курсът ще се проведе в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“ София, ул. „Антим I“ №14 ет. 6 от 10 до 14 февруари от 18 до 21 часа. Това е основен и много интересен курс, който ни помага да разберем богословието на Стария завет, без което е трудно да бъде разбран Новият завет.