Курс Психология на общуването

Курс Психология на общуването

С лектор - един от най-изтъкнатите специалисти в България - проф. д.пс.н.Толя Стоицова ( 06-08 март 2014 - целодневно от 09:00 до 17:00ч.). Свободните места са ограничени (5), а записването става чрез предварителна регистрация на alexmail@abv.bg (като изпратите своите име, тел. и e-mail). Срокът за ползване на намалена такса (70 лв.) е при предварително плащане до 05.03.2014 г.. Редовната такса за цялото обучение е в размер на 90 лв. Всички участници ще имат право на безплатен достъп до аудио и видеозаписите след края на курса, а всички записали се като студенти за цялата програмата „Духовно развитие“ - ще получават диплома за висше образование степен „магистър“ с професионална квалификация: консултант по проблеми на духовното развитие.

Толя Стоицова е професор по социална и медийна психология, доктор на психологическите науки. Тя е специалист по комуникации и преподавател в Нов български университет. Има над 120 научни статии и доклади и преподава курсове по „Социална психология“, „Медийна психология“, „Невербална комуникация“, „Психология на общуването“, „Консултативна психология“, „Политическа психология“, „Медиатренинг“ и „Основи на тренинговото обучение“.

Курс: Психология на общуването (06-08 март 2014)

Анотация

Лекционният курс представя основите на човешкото общуване. Проследяват се основните форми на общуване и се разглеждат основните характеристики на общуването, както и неговата динамика. Специално място е отделено и на различните бариери в общуването. Разгледани са също динамиките на семейните и родителските отношения, както и стратегиите за справяне с конфликтите в тези отношения.


Резултати


Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще знаят:

Ø основните характеристики на общуването и неговата динамика;

Ø основните нагласи и способности необходими за общуването;

Ø основните бариери, които се появяват пред общуването.


Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще могат:

Ø да разбират по-добре значението на общуването в живота на личността;

Ø да разбират по-добре семейните и родителските отношения.

Теми


Тема 1. Същност на общуването. Значение на общуването за развитието на личността.

Тема 2. Общуване, уважение, приемане и откритост.

Тема 3. Общуване, автентичност и отговорност.

Тема 4. Общуване и разбиране.

Тема 5. Общуване и емоции.

Тема 6. Общуване и аз-концепция.

Тема 7. Бариери в общуването.

Тема 8. Приятелство и любов. Разбирания за любовта.

Тема 9. Семейни отношения. Развитие на семейните отношения.

Тема 10. Родителски отношения и родителска компетентност.

 

Програма „Духовно развитие“ (Wellness) е интердисциплинарна (психология и теология), фокусирана върху практическото приложение и насочена към осмисляне на духовните ценности, добродетели и силни страни в личността, както и към търсене на пътища за тяхното усъвършенстване. Програмата е съчетание на теоретични знания с практически обучения за развитие на способности за консултиране в областта на духовното развитие. Програмата „Духовно развитие“ осигурява и тренинги за саморазвитие и самопознание за по-дълбоко разбиране и преживяване на връзката с Бога. Лектори по програмата са най-изтъкнатите специалисти и практици в областта на психологията, философията и богословието: проф. Румен Стаматов, проф. Калин Янакиев, проф. Георги Каприев, проф. Толя Стоицова, проф. Владимир Градев, проф. Енчо Герганов, д-р Бостанджиев и др.


За повече информация:


http://search.data.bg/ready/8c98a2a01e5beafdd09d1c125e210840


http://store1.data.bg/vdutrivelius/MasterWellness/2.%20KURSOVE_DUHOVNO_RAZVITIE.pdf

 

Ние сме насреща за всички ваши въпроси!

(0895 296 050)

alexmail@abv.bg