Стартира нов курс:

Стартира нов курс:

Съвременните морално-етически предизвикателства пред християнството. (Морално развитие и идентичност) (31.03-02.04.2014) - лектор проф. д.ф.н. Калин Янакиев

Програмата "Духовно развитие" на Висше духовно училище "Свети Тривелий" продължава с курса „Съвременните морално-етически предизвикателства пред християнството. (Морално развитие и идентичност)" с лектор - един от най-изтъкнатите специалисти в България - проф. д.ф.н. Калин Янакиев ( 31.03-02.04.2014 – целодневно от 09:00 до 17:00ч.). 

Калин Янакиев е доктор на философските науки, богослов и културолог. Преподавател във Философския факултет на СУ ''Св. Климент Охридски'' по средновековна култура и християнска философия, а също и във Философско-исторически факултет на Пловдивския университет, както и в НАТФИЗ. Главен редактор на списание ''Християнство и култура''.

 

Анотация

Лекционният курс разглежда темите свързани с моралността и моралното развитие. Представени са разбиранията на З. Фройд, М. Хофман, Ж. Пиаже, Л. Колбърг и Н. Айзенберг. Представени са също и дебатите около моралното мислене, емоции и поведение. Разгледани са разбиранията на А. Колби и У. Деймън, и А. Бласи върху моралната идентичност и моралната мотивация, както и възможностите за тяхното изследване. Разгледани са също и отношенията между морално развитие, духовно развитие и идентичност, както и участието на християните в обществото.

 

Предстоящи курсове:

Ø  Методология на психологичните изследвания, с проф. Енчо Герганов: 10-12 март 2014

Ø  Духовност и духовно развитие, с проф. Георги Каприев: 10-14 юни 2014

Ø  Духовни вярвания и практики, с проф. Владимир Градев: 01-03 октомври 2014

 

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел: 02/9571115,  e-mail: : info@trivelius.com,  www.trivelius.com

Адрес: гр. София, ул. „Антим І“ № 14, ет. 6   (ВДУ „Св. Тривелий“)