Конференция

Конференция

БАЛКАНИТЕ И ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА

Департамент „История“ при НБУ

и Висше духовно училище „Св. Тривелий“

 

О Р Г А Н И З И Р А Т

на 21 май  2014 г.

 

Научна конференция с международно участие на тема

БАЛКАНИТЕ И ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА

Международни регламенти, обществени практики и държавна политика

 

            Проблемът за малцинствата е един от най-общите и дискутирани проблеми, не само в научните среди, но е обект на засилен интерес и сред обществеността. Въпреки опитите в модерно време да бъдат регламентирани, чрез международни документи, правата и отношенията между малцинство и мнозинство, те продължават да бъдат обект на конфронтативни, остри дебати и обществени сблъсъци.

Тази тема стана особено актуална във връзка с последните събития в света, които засягат пряко и България – това са събитията в Сирия и бежанския поток,  Украйна.

Надяваме се тази конференция, като една от  поредицата  научни прояви, по случай  честването на 20-годишнината  на департамент „История“, да  предостави възможност за един по-задълбочен и всестранен анализ на сложните и противоречиви процеси, извършени на Балканите от модерното време до нашата съвременност.

 

Конференцията започва от 10:00 ч. в зала 310, „проф. Петър Мутафчиев“ на корпус 1 в Нов български университет.

 

Входът е свободен, заповядайте!