Нов курс

Нов курс

"Методология на психичните изследвания" с лектор проф. Енчо Герганов

На 15, 16 и 17 май 2014 от 9 до 17 часа в сградата на ВДУ "Св. Тривелий" ще се проведе курсът от магистърската програма "Духовно развитие" — "Методология на психичните изследвания"

Професор Енчо Герганов е специалист по когнитивна психология, психолингвистика и психометрия. Директор „Център за оценяване“, Департамент по когнитивна наука и психология в Нов български
университет. Научните му интереси са в областта на: Кодиране на информацията в човешката памет, експериментални изследвания на семантиката, категоризации и измерване на постижения в учебния процес.