Курс Литургика

Курс Литургика

лектор: Ричард Уолтън

От 19.05.2014 до 23.05.2014 г. (понеделник до петък) от 18 до 21 часа ще се проведе курсът от бакалавърската програма "Литургика" с лектор: Ричард Уолтън

План на курса:

I. Въведение в литургиката

А. Определения и значение на понятието “литургия”

Б. Как и защо се покланят християните

 

II. История на литургията в Стария Завет

А. Ранно еврейско поклонение - от Авраам до Мойсей

Б. Еврейско поклонение според Закона (от Изход до Второзаконие)

В. Поклонение през времето на Давид

Г. Поклонение в храма в Йерусалим (Соломон и другите юдейски царе)

Д. Развитие на синагогите и поклонението в тях

Е. Еврейското поклонение като свещенодействие

Ж. Еврейското поклонение като свещено време

З. Почитане, служене и зачитане на Бога

 

III. Литургията според Псалмите

А. Анализ на избрани псалми, които подчертават поклонението

Б. Схематизиране на богослужения въз основа на Псалмите

 

IV. Развитие на литургията в ранната християнска църква

А. Литургия на домашните църкви

Б. Разнообразни форми на развито поклонение през историята на църквата

 

V. Литургични форми на източните християнски църкви (Православието)

 

VI. Литургични форми на западните църкви

А. Галски обряди

Б. Римски обряди

 

VII. Богословие на молитвата

А. Как се използва молитва в поклонението

Б. Литургична молитва - в писмен вид

В. Импровизирана молитва

 

VIII. Богословие на поклонението (Литургични практики)

А. Стъпки към развиване на поклонническо богословие

Б. Преглед на въпроси, които имат отношение към изготвянето на поклонническо богословие

 

IX. Културно въздействие върху литургичните форми

А. Каква форма на поклонение подобава на християнската църква

Б. Предписват ли Писанията някаква литургична форма или тя трябва да съответства на културата

 

X. Законничеството и неговото въздействие върху литургията

 

XI. Музиката и нейната роля в литургията

А. Поклонение чрез музика

Б. Музикалните форми и въздействието им върху поклонника

В. Смесване на химни и съвременни музикални форми

Г. Композиране на музика в съответствие със случая

 

XII. Съставяне на богослужения за църковни обряди (тайнства)

А. Богослужения за кръщение и Господна трапеза

Б. Посвещаване на бебета

В. Приемане на нови членове

Г. Църковна венчавка

Д. Погребения

Е. Годишнини

Ж. Ръкополагания

З. Посвещаване на пастири/мисионери/християни служители в служение

 

XIII. Съставяне на богослужения за специални случаи от християнския календар

А. Рождество

Б. Богоявление

В. Цветница

Г. Разпети петък или богослужения през цялата Страстна седмица

Д. Възкресение - посрещане на изгрева и богослужение

Е. Петдесятница

Ж. Ден на Библията

З. Ден на Реформацията

И. Други специални дни в българския календар

 

XIV. Ръководителят и участниците в поклонението

А. Характерът на ръководителя в поклонение

Б. Подготвяне на бъдещи ръководители в поклонение

В. Стъпки в наставляването на участниците за това как да се покланят

 

XV. Ред в поклонението

А. Как подобава да се обличат ръководителят и участниците в поклонението?

Б. Символи и украшения на помещението за поклонение

В. Пози и действия

Г. Атмосфера