Kампания за учебната 2013/2014

Kампания за учебната 2013/2014

 

Започнахме набирането на студенти за учебната 2013/2014 г.

Кандидат-студентът трябва да има завършено средно образование. Приемът се осъществява въз основа на подадена молба, интервю и входящ тест.

Входящ тест и събеседване ще се проведат на 1 юли 2013 (понеделник) от 10 часа, на 2 август 2013 (петък)  от 10 часа и на 2 септември 2013 (понеделник) от 10 часа