Курс Мисиология

Курс Мисиология

Лектор: Ричард Уолтън

Това е курс от бакалавърската програма по Богословие. Курсът ще се проведе от 10 до 14 ноември 2014 от 18 до 21 часа. 

Вход свободен за слушатели!

Извадка от учебния план

При изучаването на курса Мисиология, Библията ще ни предостави основа за това Божие дело. Ще отделим време да разгледаме Божия призив към отделните личности, да се отдадат на мисионерство. Ще направим също обзор на световното мисионерско движение, а след това ще проучим и някои от методите и стратегиите, които са се използвали в миналото и се използват и сега, за да бъде изпълнена задачата, която Бог е поверил на Своята църква.
Цели на курса:
1. Студентът да получи стабилна основа за Библейската обосновка на мисионерското дело по света.
2. Да помогне на студента на разбере Божия призив към отделните личности, както и самият студент да се заангажира с мисионерство.
3. Да предостави на студентите информация за историческото развитие на мисионерското дело и неговото въздействие върху църквата по света, както и да помогне на всеки студент да види своето стратегически важно място в съвременното мисионерско движение, и то не само като зона от света, която приема мисионери, а също и като потенциална база за изпращане на такива.
4. Да помогне на студента да разбере методите и стратегиите на мисионерството в различните части на света.
5. Да мотивира студентите да засилят интереса към мисионерството в своите местни църкви, както и практическото им участие в него.

Книги:
Джон Пайпър, „Нека се веселят народите“ (Динамик Консулт, София, 2001) 
Розалинд Гоуфорт „Джонатан Гоуфорт, (ОМ, 1995г)
Patrick and Mandryk, Jason, Operation World (има екземпляр във ВДУ „Св. Тривелий“ София)

 

План на курса:

  1. Увод

а.   Предметът мисиология - описание на курса.

б.   Определения на понятията мисия и мисионерство.

в.   Причината за мисионерството.

  1. Библейското поръчение зад мисионерството

а.   Мисионерството в Стария Завет

б.   Мисионерството в евангелията и посланията

в.   Богословие на мисионерството

III. Развитието на световното мисионерство

а.    Епохата на апостолите и книгата Деяния

б.   Ранното разширяване на Църквата

в.   Десетте (10) епохи на историята на изкуплението

г.    Реформацията и първите мисионерски общества

д.    Зараждането на съвременното мисионерство

е.    Глобален поглед върху мисионерството:

Европа, Азия, Африка, Америка, Южна Америка, островите

IV. Въпроси на мисиологията

а.    Класификация на мисионерството

б.   Културни предизвикателства при разбирането и адаптирането към разнообразни култури и общуването през културните прегради.

в.    Контекстуализация

  1. Призивът към мисионерство

а.   Божият призив

б.   Библейски изводи от призванието.

в.   Практически следствия от призванието към служение на Божието Слово.

  1. Мисионерското поръчение

а.    Недовършената задача

б.    Визия за бъдещето

в.    Недостигнати групи от хора

г.     Глобалното село

  1. Основни стратегии
  2. По посока на интернационализация

VII. Мисионерското предизвикателство пред България и отвъд

а.     Как да живеем с чуждестранните мисионери в България и да ги разбираме.

б.     Българско мисионерство в България

в.     Възможности извън България