Tренинг за сензитивни умения

Tренинг за сензитивни умения

Преподавател: професор Толя Стоицова 

Курсът е част от магистърската програма “Духовно развитие” и ще се проведе в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“ гр. София, ул. „Антим I“ 14, етаж 6, на следните дати:
22.01. (Четвъртък): 09,00 – 14,30 часа (половин ден - сутрин)
23.01. (петък): 14,30 – 21,00 часа (половин ден – следобед)
24.01. (събота): 09,00 – 20,00 часа (цял ден)
25.01. (неделя): 09,00 – 14,30 часа (половин ден – сутрин) 


Тренингът не е със свободен вход! За желаещите да вземат участие таксите са:
Намалена такса за един курс - (плащане преди началото на курса до 21.01.2015) - 70лв. 
Такса за един курс - (плащане при започване на курса) - 90лв. 

Анотация 
Тренингът е насочен към развитие на способности и нагласи за ефективно общуване. Тренингът се провежда в условия на работа в група, структуриран е в определени срещи, които са обединени около определени теми: самооткриване, доверие, изразяване на емоциите, слушане, приемане, конфронтиране, решаване на проблеми. 

Теми 
Практически занятия/групови срещи/ 
Занятие 1. Значение на способности за общуване 
Занятие 2 Самооткриване 
Занятие 3. Доверието в отношенията 
Занятие 4. Изразяване на емоциите. 
Занятие 5. Слушане. Видове слушане. 
Занятие 6. Приемане на себе си и на другите. 
Занятие 7 Конструктивно конфронтиране /асертивност/. 
Занятие 8. Решаване на интерперсонални проблеми.