Въведение в специалността

Въведение в специалността

Преподавател проф. Милчо Ангелов

 

Курсът е от 04 до 06.02.2015 от 17,00-21,00 часа.

Целта на курса е да се придобият основни умения: как да учим ефективно, как се пише план, есе, курсова и дипломна работа, магистърска теза, как се цитира под линия и как се съставя библиография. В курса са включени ориентация относно библиотеката и процедурите й, както и използването на компютрите с цел богословско изследване и писане.

Основни теми:

Организиране на времето.

Съставяне на план.

Водене на бележки (от лекции, при прочит).

Ефективно четене.

Основи при изследването - част I.

Ориентиране в библиотеката.

Съставяне на библиография.

Цитиране на източници - бележки под линия и крайни бележки.

Писане с определена цел.

Някои технически аспекти в писането.

Приложение на компютрите - използване на приложен софтуер.