Курс Духовност и грижа

Курс Духовност и грижа

Преподавател: Скот Бритън

 

Курсът ще се проведе от 26 до 28 февруари 2015 година в сградата на ВДУ "Св. Тривелий" гр. София, ул. “Антим I“ № 14, ет. 6 от 09:00 до 18:00 часа.

Курсът „Духовност и грижа“ е изцяло с практическа насоченост. Той включва това как да помогнем на другите да открият своята самоличност в Христос; как да водим съветническия процес, техники за задаване на въпроси, подходи при помагане на семейни двойки, тинейджъри, поверителност, самия процес на помагането. Специално внимание е отделено за разглеждането на важни теми, като депресията и самоубийството.

Курсът „Духовност и грижа“ е пряко свързан и е продължение на курса „Духовност и благодат“, който представя библейското виждане на вярващия за себе си, доктрината за праведността на вярващия и благодатта.

 

Скот Бритън е специалист по Библеистика, завършил в Capital Bible Seminary - Lanham, Maryland.

Самият той представя себе си, така: Присъединих се към Grace Ministries International през 1984 г., а сега служа там като президент. В тази си длъжност ръководя и направлявам служението в Съединените Щати и по света. Имам привилегията да ръководя и да служа на сътрудници, които наричам “екипът на моите мечти”. Освен тези неща, поучавам в конференции, провеждам лично съветване, ръководя училища за съветничество и поучавам в тях. Моята страст винаги е била да видя вярващите да израстват в пълнотата и познаването на Христос като техния “всичко във всичко”. Моето сърце е за пасторите и ръководителите на служения и в техния стремеж да ръководят своите служения.

 

Литература:

1.            Ванвондерен, Джеф. Семейства, в които цари благодат. Истински живот, 2007

2.            Дан Стоун, Смит Г. Тайната на евангелието. Истински живот, 2014

3.            Джорд Боб. Класическо християнство. БМБ, 1997

4.            Charles Solomon. Handbook to Happiness. Tyndale House Publishers, 1989

5.            Charles Solomon. The Ins and out of rejection. Solomon Publications, 1997

6.            Bill Gilham. Lifetime Guarantee. Harvest House Publishers, 1993

7.            Bill Gillham. What God wishes christians knew about Christianity. Harvest House Publishers, 1998

8.            Steve McVey. Grace Walk. Harvest House Publishers, 1995

9.            Steve McVey. Grace Rules. Harvest House Publishers, 1998