Състрадание и алтруизъм

Състрадание и алтруизъм

 

Преподавател проф. Румен Стаматов

 

Курсът е част от магистърската програма "Духовно развитие" и ще се проведе от 14 до 16 май, от 9:00 до 18:00 часа в сградата на ВДУ "Св. Тривелий". гр. София, ул. „Антим I“ №14, ет. 6

 

За външни лица се прилагат следните такси:

Намалена такса за един курс - (плащане преди началото на курса) - 70лв.

Такса за един курс - (плащане при започване на курса) - 90лв.

Такса за един ден от обучението - 35лв.

 

Анотация

Лекционният курс разглежда темата за състраданието и алтруизма в контекста на духовния живот и духовното развитие на личността. Състраданието и алтруизма са представени в различните измерения – емоционално-смислово, ценностно, когнитивно и мотивационно. Разгледана е също и връзката между състраданието, любовта и алтруизма и духовната идентичност.

 

Теми

Тема 1. Измерения на състраданието и алтруизма. Идеи за състраданието и алтруизма.

Тема 2. Състраданието и алтруизма в пространството на духовното развитие и идентичност.

Тема 3. Същност на състраданието. Състрадание и любов.

Тема 4. Емоционални и когнитивни аспекти на състраданието. Мотвационни измерения на състраданието.

Тема 5. Развитие на състраданието.

Тема 6. Същност на алтруизма. Идеи за алтруизма.

Тема 7. Динамика на алтруистичното поведение. Вътрешни и външни детерминанти.

Тема 8. Дебатите около алтруизъм и егоизъм.

Тема 9. Форми на алтруистично поведение. Алтруизъм и духовна идентичност.

Тема 10. Алтруизъм и научаване.

 

Литература

1. Handbook of positive psychology, Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (Eds.) New York: Oxford University Press, 2002.

2. Стаматов, Р. Емпатията. Пловдив: Макрос, 2001.

3. Стаматов, Р., Сарийска. Вината. Пловдив: Макрос, 2005.

4. Book chapter: Eisenberg, N.. Empathy-related responding: Links with self-regulation, moral judgment, and moral behavior. Prosocial motives, emotions, and behavior: Herzlyia Symposium on Personality and Social Psychology. American Psychological Association (2010).

5. Book chapter: Eisenberg, N., Eggum, N. D., & Edwards, A.. Empathy-related responding and moral development. Emotions, aggression, and moral development. American Psychological Association (2010).

6. Handbook of Moral development. /eds. M.Killen & J. Smetana/. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2006.

7. Blasi, A. (1983). Moral cognition and moral action: A theoretic perspective. Developmental Review, 3, 179–210.

8. Blasi, A. (1984). Moral identity: Its role in moral functioning. In W. M. Kurtines & J. J. Gewirtz (Eds.), Morality, moral behavior and moral development (pp. 128–139). New York: Wiley.

9. Batson, D., & Coke, J.S. (1981). Empathy: A source of altruistic motivation for helping? In J.P. Rushton & R.M. Sorrentino (Eds.), Altruism and helping behavior. Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates.

10. Batson, D., Bolen, M., Cross, J., & Neuringer-Benefiel, H. (1986). Where is the altruism in the altruistic personality? Journal of Personality and Social Psychology, 50, 212-220.

11. Batson, D (1987). Prosocial motivation: is it ever truly altruistic? In L. Berkowitz (Ed.),

12. Advances in experimental social psychology, (vol.20. New York: Academic Press.

13. Batson, D. (1991). The altruism question: Toward a social-psychological answer. Hillsdale, NJ:Laurence Erlbaum Associates.

14. Davis, M, (1994). Empathy. A Social psychological approach. Madison, Wisconsin: Brown & Benchmark.

15. Hoffman, M. (2000). Empathy and moral development. Implications for Caring and Justice.