Тренинг с д-р Вл. Бостанджиев

Тренинг с д-р Вл. Бостанджиев

Тренинг: „Съвместно взимане на решения в семейството“ преподавател: д-р Владимир Бостанджиев

Курсът ще се проведе на 07.10.2016 г. (петък) от 18 до 21 часа, на 08.10.2016 г. (събота) от 09 до 17 часа и на 09.10.2016 (неделя) от 09 до 17 часа в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“ на ул. „Антим І“ №14, ет. 6.

За повече информация тел. 029571115 info@trivelius.com

 

Заповядайте!