Курс: Развития в детско-юношес

Курс: Развития в детско-юношес

преподавател:  д-р Надя Стойкова

Курсът ще се проведе на 18.11.2016 г. (петък) от 18 до 21 часа, на 19.11.2016 г. (събота) от 13 до 18 часа и на 20.11.2016 (неделя) от 09 до 17 часа в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“ на ул. „Антим І“ №14, ет. 6.

За повече информация тел. 029571115 info@trivelius.com