Християнска етика

Християнска етика

Събитието ще се състои на 6 и 7 декември 2019г. във ВДУ "Свети Тривелий", гр.София!

Курсът „Християнска етика“ с преподавател Паруш Парушев запознава студентите с основните понятия, методологични подходи и практики свързани с изследване на морала на социални общности. Той дава възможност да се търси връзката между библейското повествование и съвремените представи за морални ценности и християнски начин на живот, който се разглежда в своя исторически, верски и културен контекст.


ЦЕЛИ НА КУРСА
• Да осъзнаят важността от разбирането на посланието на Проповедта на Планината и Христовата идея за Божието царуване като ключ към посвещение в пълноценен християнски морал.
• Студентите да получат представа за библейската същност и наративната природа на християнския начин на живот и християнските добродетели.
• Да получат представа за коцепцията за цялостна етика на характера.
• Да разграничават ролята на авторитетите и Писанието при формулиране на християнската ценостна система.
• Да осъзнаят реалността на собствените си предубеждения, с които пристъпват към четенето и моралното тълкуването на Библията.
• Да получат познания за формата и функциите на нравствените норми както и на различните нива на тяхното представяне.
• Да се запознаят с преобразуващите инициативи на Проповедта на планината като основа на християнския морал.
• Да получат представа за основните практики на християнски морален живот.
• Да се запознаят с един възможен модел (описан от Медъкс) за представяне на нивата на етичния дискурс.