Въведение в специалността

Въведение в специалността

Висше духовно училище "Свети Тривелий" Ви кани на курса "Въведение в специалността" с проф.Милчо Ангелов!


Събитието ще се състои от 11 ноември до 14 ноември, от 18ч. до 21ч. в ВДУ "Свети Тривелий".

 

 


Целта на курса е студентите да придобият основни умения, които ще са им необходими, за да преминат през обучаващия процес, който е на академично ниво, и по-специално да се научат да изучават, изследват и пишат. В курса са включени ориентация относно библиотеката и процедурите й, както и цитиране от източници и съставяне на библиография.

Такса за слушатели: 30лв.

Основни теми, които ще се разгледат:
Въведение в курса.
Организиране на времето.
Съставяне на план.
Водене на бележки (от лекции, при прочит).
Ефективно четене.
Основи при изследването - част I.
Ориентиране в библиотеката.
Основи при изследването - част II
Съставяне на библиография.
Цитиране на източници - бележки под линия и крайни бележки.
Писане с определена цел.
Някои технически аспекти в писането.
Запознаване с работата на компютри.
Приложение на компютрите.
Приложение на компютрите - използване на приложен софтуер.

Основна литература:
1. Издателски критерии и стил. Основни принципи и изисквания при обработка на ръкописите в издателство "Нов човек",С., Нов човек, 1998.
2. Стейтън, Томас Ф. Как да учим. Материал без посочена библиографска информация.
3. Turabian, Kate L.A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. 6th ed. Chicago, University of Chicago Press, 1996.

Допълнителна литература:
1. Barber, Cyril J. Introduction to Theological Research. Chicago, Moody Press, 1982.
2. Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research. Chicago, University of Chicago Press, 1995.
3. Kepple, Robert J. and John R. Muether. Reference Works for Theological Research. 3d ed. Lanham, Md., University of America Press, 1992.
4. Stunk, William, Jr., and E. B.White. The Elements of Style. 3d ed.New York: Macmillan, 1979.
5. Правописен речник на съвременния български книжовен език. 2 изд., "Проф. Марин Дринов", 1995.
6. Речник на чуждите думи в българския език, 2 изд., С., БАН, 1992.
7. Компютърна енциклопедия, С., Nisoft, 1993.
8. Getting Results with Microsoft Office 97, Microsoft Corporation, 1996.