Колоквиум Църква и общество


Програма на Православно-баптисткия колоквиум „Църква и общество”/

Orthodox-Baptist Colloquium Church and Society,

Християнски Център „Възраждане”, Осогово 86, София, 06 юни 2022

 

Организиран от Факултета по богословие на Софийския университет и

Богословския институт Св. Тривелий с участието на

The Orthodox-Baptist Theology resource group of the Baptist World Alliance

 

14:00   Откриване и приветствия

            Доц. д-р Светослав Риболов – „Отношенията църква-държава в православен                                      контекст” (Church-State relations in Orthodox context)

            Доц. д-р Паруш Парушев – „Отношенията църква-държава от баптистка                                         перспектива” (A Baptist perspective on Church-State relations)

14:30   Сесия 1 – модератор доц. д-р Светослав Риболов

Доц. д-р Костадин Нушев – „Отношенията между църквата и държавата в съвременото социално учение на православната църква” (Church-State relations in contemporary social teaching of the Orthodox Church)

            д-р Камелия Славчева – „Смисълът на страданието: Неотговорените молитви или когато Бог мълчи” (The meaning of suffering: unanswered prayers or the silence of God)

15:30   Кафе-пауза

16:00   Сесия 2 – модератор доц. д-р Паруш Парушев

Отец Михаил Михайлов – „Бракът – предмет на законодателна регламентация и канонична уредба” (Marriage - subject to the state legislative regulations and canon law)

            Д-р Даниел Патерсон – „Демократизирането на желанието: християнският глас в пейзажа на антропологичната реформа” („The Democratising of Desire: The Christian voice in a landscape of anthropological reform”)

17:00   Сесия 3 – модератор доц. д-р Тамара Грдзелидзе

Д-р Брандон Галахър – Върху „Декларация за учението за ‘Руския свят’ ”

(On „A Declaration on the “Russian World” (Russkii mir) Teaching”)

17:40   Респонденти: доц. д-р Аристотел Папаниколау и доц. д-р Паруш Парушев

18:00   Кафе-пауза

18:30   Дискусия, водена от членовете на Православно-баптисткия панел

20:00   Закриване

 

Членове на медународния панел за православно-баптистки диалог: доц. д-р Джон Бер (Шотландия), проф. д-р Отниел Буначу (Румъния), д-р Валери Дювал-Пужол (Франция), проф. д-р Пол Фидес (Оксфорд, Англия) ), д-р Брандон Галахър (Екситър, Англия), доц. д-р Тамара Грдзелидзе (Грузия), доц. д-р Стив Хармън (САЩ), доц. д-р Елизабет Нюман (САЩ), доц. д-р Аристотел Папаниколау (САЩ), доц. д-р Паруш Парушев (България), п-р Тони Пек