Курс: Обща история на църквата

Курс: Обща история на църквата

На 10 октомври започва първият курс за бакалаврите от втори семестър и темата е "Обща история на църквата I" с преподавател Люпчо Колевски! Заповядайте!
За записване за курса пишете на infotrivelius@gmail.com.