Първият протестант защитил докторска степен по Богословие в Богословския факултет на СУ “Климент Охридски”

Първият протестант защитил докторска степен по Богословие в Богословския факултет на СУ “Климент Охридски”

На 10 април 2013, нашият декан Камелия Славчева, стана първият протестант защитил докторска степен по Богословие в Богословския факултет на СУ “Климент Охридски”. След 4 години усилена работа и 90 минути въпроси и бележки на защитата тя получи единодушно одобрение от комисията за публичната защита на дисертацията ѝ: “Човешките права: религиозни и правни аспекти.”

Когато я попитахме за това нейно постижение, тя отговори: “Успехът е резултат от посвещение, дисциплина и усилен труд.”