Излезе от печат книгата на д-р Камелия Славчева  „Правата на човека, църковно-правни аспекти“

Излезе от печат книгата на д-р Камелия Славчева „Правата на човека, църковно-правни аспекти“

 

„Изследването на д-р Камелия Славчева е не само широко обхватно и не просто визиращо съвременни аспекти на проблема за човешките права в контекста на учения та  и практиките на православната църква и на християнските църкви като цяло. То е във висше степен актуално за съвременната ситуация в глобален и особено в европейски контекст.  Днешните дебати за достойното място на човека в съвременните цивилизации, за секуларизма и неговото дефиниране, за значимостта на религиозната определеност в социален план или за социалните измерения на междурелигиозните отношения добиват благодарение на него една солидна база, даваща им възможност да се концентрират върху същественото и да водят до добър резултат.“ 
Камелия Славчева е доктор по богословие и магистър по право от СУ „Св. Кл. Охридски“, декан на Висше духовно училище „Св. Тривелий“, секретар на Националния съвет на религиозните общности в България, хоноруван преподавател в Нов български университет.

Проф. д.ф.н. Георги Каприев

Книгата можете да закупите от офиса на Висше духовно училище „Св. Тривелий“. Или да ви я изпратим по ЕКОНТ с наложен платеж, доставката е за ваша сметка.

Корична цена 15,92 лв.