Кандидат-студентска кампания

Кандидат-студентска кампания

 

Дати за събеседване и входящ тест:

Бакалавърска програма: входящ тест, който ще се проведе на

14 септември 2015 г. от 10:00 и 17:00

28 септември 2015 г. от 10:00 и 17:00

 

Магистърска програма: събеседване, което ще се състои на:

14 септември 2015 г. от 10:00 и 17:00

28 септември 2015 г. от 10:00 и 17:00

и мотивационно писмо

 

Входящите тестове ще се проведат в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“, София, ул. „Антим I“ №14, ет. 6

Прием на документи всеки работен ден от 10 до 16:30 в сградата на ВДУ „Св. Тривелий“

Конспекта за теста може да намерите тук 

-  Събеседване

Необходими документи:

-  Две снимки

- Копие от диплома за средно образование

- Попълнен формуляр – може да го изтеглите от тук 

- Такса за кандатстване в размер на 20 лева. Плаща се на място.

- Квитанция за платена такса (една минимална работна заплата) за първи семестър. Плаща се на място.

Такси за обучение:

Сертификат ниво – 300 лв.

Семестриална такса Бакалавър - 360 лв.

Семестриална такса Магистър - 460 лв.

Специализация  - 550 лв.

Курс/тренинг – 90 лв.

Еднодневно обучение – 40 лв.

Отстъпки:

  1. Предплащане  на семестър до 20.09.2015 г. -20% от семестриална такса:

За бакалавър – 290 лв.

За магистър – 370 лв.

За специализация – 440 лв.

  1. 2.    за бакалаври и магистри на ВДУ „Св. Тривелий“, до 20.09.2015 г. - 370 лв.

За бакалаври и магистри на ВДУ „Св. Тривелий“ (ОБФ и БА Логос) след 20.09.2015 г. - 460 лв.

За курс/тренинг – 80 лв. при  предварително записване до 1 седмица

  1. Разсрочване на 5 равни вноски по време на семестъра:

За бакалавър – 80 лв/вноска

За магистър – 100 лв./вноска

Стипендии:

  1. Социална стипендия – отпуска се по решение на УС на ВДУ „Св. Тривелий“
  2. Стипендия за отличен успех след първата учебна година – 30 % от  семестриалната такса за обучение.