Въведение в гръцкия език

Въведение в гръцкия език

Курс: Въведение в гръцкия език на Новия завет 

Курсът е предназначен за начинаещи, които желаят да се запознаят с гръцкия език на първи век, на който е написан Новия завет и неговите приложения за изучаването на Новия завет. Той цели усвояване на основните елементи на гръцкия език използван в Новия завет, като се изучават принципите на гръцката граматика и синтаксис, както и основния речников фонд в Новозаветния гръцки език. Целта е изграждане основата на езика, за да могат след завършване на курса да четат и превеждат пасажи от Новия завет. Красив, поетичен и богат, e езикът, на който е написан Новият завети отваря за читателя на Божието слово неограничено поле на възможности, за задълбочаване на познанието му по Новия завет. Курсът ще следва практичен, интерактивен метод, който да набляга на четенето, превеждането и разбирането на текста, без да се задълбочава в граматическите подробности на езика, което правиобикновено изучаването на старогръцки толкова трудно.

В края на този курс вие ще можете:

  • Да четете свободно и сравнително леко гръцкия текст.

  • Да познавате достатъчен думи и основните граматически правила на езика, за да можете да разбирате най-лесните пасажи от Новия завет, с помощта на речник.

  • Да разпознавате често срещани литературни изрази и форми в гръцкия текст, с което да обогатите разбирането си за смисъла на Новия завет, красотата на текста и духовното му значение.

Курсът ще се провежда всеки вторник от 18 до 21 часа от октомври 2015 г. до юни2016 г. на адрес гр. София, ул. Антим I, №14, ет. 6.

Курсът ще се води от Мартин Хачикян, който е завършил бакалавърска програма по Богословие (2001 г) и магистърска програма по Библеистика (2009 г.) на ОБФ на ВЕБИ и специализирал в Weaton College (USA) (2004 година)и IBTS Прага (2008).

Телефон за записване и информация: 02/9571115 и  GSM 0888535359.