Магистърска програма

Магистърска програма

МП ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И ХРИСТИЯНСКО СЪВЕТВАНЕ

 

Образователно-квалификационна степен: магистър по Теология“

Професионална квалификация: консултант по проблеми на духовното развитие

Форма на дипломиране: защита на магистърска теза

Срок на обучение 3 семестъра (специалисти) и 4 семестъра (неспециалисти).

Форма на обучение: задочно или дистанционно (Online).

 

Програмата предлага:

Þ знания в областта на духовността, моралното развитие и идентичността, духовното развитие на личността, добродетелите, ценностите и пълноценния живот;

Þ способи за развитие на самопознание и самоусъвършенстване;

Þ компетентности за извършване на изследвания в областта на духовността;

Þ възможности за изготвяне на оценки в различните аспекти от  духовността;

Þ методи за провеждане на обучения за развитие на духовни качества, добродетели и идентичност;

Þ възможност за продължаващо обучение в докторски програми по практическо богословие.

 

Магистърската програма „Духовно развитие и християнско съветване“е интердисциплинарна (теология, философия и психология), фокусирана върху практическото приложение и  насочена към осмисляне на духовните ценности, добродетели и силни страни в личността, както и към търсене на пътища за тяхното усъвършенстване. Програмата е съчетание на теоретични знания с практически обучения за развитие на способности за консултиране в областта на личностното израстване. „Духовно развитие и християнско съветване“ осигурява и тренинги за саморазвитие и самопознание, за по-дълбоко разбиране и преживяване на връзката с Бога.

 

Лектори в програмата са най-изтъкнатите специалисти и практици в областта на психологията, философията и богословието: проф. Румен Стаматов, проф. Калин Янакиев, проф. Георги Каприев, проф. Толя Стоицова, проф. Владимир Градев, д-р Бостанджиев, д-р Надя Стойкова и др.

 

Обучението се провежда три дни в месеца (петък - вечер, събота и неделя - целодневно) или дистанционно.

 

Такса семестър 420 лв.

( 20% отстъпка при плащане до 20.09.2017г.)