Дипломиране 2017 година

Дипломиране 2017 година

Приветствие за дипломирането на випуск 2017 ВДУ „Св. Тривелий“, 23 юни 2017

Приятели и съработници на Висше духовно училище „Св. Тривелий“,

за мен е радост, удоволствие и удовлетворение да приветствам дипломирането на випуск 2017 на ВДУ. Образователна инициатива, която стартира преди около 30 години, преминавайки през различни етапи на развитие, израсна, натрупа опит и се утвърди като респектирано богословско учебно заведение с атрактивни програми и новаторско виждане.

Предметът на богословското дирене може да бъде определен различно. Той може да бъде формулиран в контекста на догматичните или доктриналните систематизации на християнските богослови през вековете, може да бъде разгледан в исторически или пасторски контекст. За мен богословието се строи върху описанието, изследването и критичното осмисляне, а понякога и не леко преосмисляне, на убежденията на вярата, които ни правят тези, които сме като личности и верски общности. Такова разбиране определя специфичния характер на богословското образование. То борави с най-съкровените измерения на личностното и на това, което ни свързва в общността на вярата, и специално на християнската вяра. Това прави заниманията с богословие толкова интересни, възхитителни и същевременно деликатни и отговорни.

Както ни уверява апостол Павел в редица от своите послания, Господ е надарил всеки един от нас с уникални и личностно присъщи дарби. Затова в центъра на вниманието и дейността на ВДУ „Св. Тривелий“ остават добруването, професионалното израстване и развитието на духовните дарби на нашите студенти и специализанти, особено на тези, свързани със задълбоченото разбиране, анализ, интерпретация и комуникация на смисъла и значението на библейските послания за личния живот и за живота на християнските общности у нас. С тези умения, според библейския текст, са надарени тези, които имат дарбите за учителство и пророческа прокламация на словото на Бога. Тези учители на църквата са посветили живота си на проповядването и обучението в Християнската вяра.

Духовния дар на преподаване е, за да се помогне на църквата да изпълни нейното служение като „стълб и опора на истината“ (1 Тимотей 3:15). Моите колеги и аз се надяваме, че всички вие ще се ангажирате да подкрепяте тези, на които ще служите, в техните богословски търсения и  да ги окуражавате за добруването на хората и общностите, от които те са част, където и да ги води Божият Дух.

Сред дипломантите са колеги, които избраха да се присъединят към академичния колектив на ВДУ „Св. Тривелий“, за да укрепят и развият своето служение, други поискаха да задълбочат познанията си в нови области на богословието като „Духовно развитие и християнско съветване“, някои дойдоха да специализират в областта на Родителските умения и Живот в благодат. Даже нашата деканка реши да провери на собствен опит качеството на програмите, които беше съставила и да почувства отново студентската тръпка. Каквато и да е била мотивацията, всички се трудиха упорито и постигнаха отлични резултати. Гордеем се с пастор Румен Борджиев, който в момента е новият председател на ОЕЦ и който завърши с отличие магистърската програма по Духовно развитие и християнско съветване. Поздравяваме всички и им желаем успешни приложения на натрупаните знания и умения.