Дипломи от НБУ

Дипломи от НБУ

Студентите на ВДУ „Св. Тривелий от център Варна, които завършиха степен бакалавър по богословие при нас, пожелаха да продължат образованието си в програмата по История на НБУ. На 25.03.2019г. те получиха своите дипломи и от НБУ. И сега като дипломирани богослови и историци, преминали и взели най-доброто от двата университета, с възможност за много развития напред, цялата група реши да продължи в нашата магистърска програма по духовно израстване и християнско съветване. Пожелаваме им на добър път!