Защита на дипломни работи

Защита на дипломни работи

Веднага след отпадането на мерките, свързани с извънредното положение, във ВДУ "Свети Тривелий" се проведе защита на дипломни работи и държавен изпит. Честито на Боряна Тачева, Евелина Димитрова, Славица Стоевска и Йордан Атанасов, които са вече магистри по Теология със специалност "Духовно израстване и християнско съветване" и Калина Пейчева, която защити успешно дипломната си работа на тема: „Богомилите и влиянието им върху радикално-християнските движения в Европа”.
Пожелаваме им успех в живота и прилагане на усвоените знания!