Новини във ВДУ

Новини във ВДУ

Здравейте, скъпи съработници!

Изправени пред предизвикателствата  и нуждата от професионална,  духовна и психологическа подкрепа в църквите и в обществото, Висше Духовно Училище "Св. Тривелий" съвместно с Българско дружество по логотерапия и екзистенц анализ и Европейска академия по логотерапия и психология предлагат нова магистърска програмата ”Логотерапия и екзистенц анализ”.

 

“Има ли смисъл моят живот?” е фундаментален въпрос, базисно заложен във всеки човек. Това е обучение в Третата Виенска школа по психотерапия – Логотерапия и екзистенц анализ. Тя е смисъл-центрираната терапия и екзистенцанализа на свободата и отговорността според нейния създател проф. Виктор Франкъл – евреин, виенски, университетски професор по психиатрия, неврология и философия. Повечето от преподавателите са негови възпитаници, професори и практикуващи психотерапевти и логотерапевти от Виена. Логотерапията е психологическа школа изцяло съвместима с християнската вяра и основана на библейските принципи, подходяща както за вярващи, така и за невярващи клиенти. Завършилите програмата ще могат ефективно да подкрепят, консултират и помагат на хора, загубили смисъла, страдащи от депресия, зависимост, психози, неврози, ОКР и др.

Имайки предвид голямата ангажираност на повечето пастири и служители, които са поели част от душегрижителството в църквите,  предлагаме различни нива на продължителност на обучението, както и различни дипломи и сертификати: 

●       Нова магистърска програма “Логотерапия и екзистенц анализ” - съвместна между ВДУ "Св. Тривелий" и  Българско дружество по логотерапия и екзистенц анализ и Европейска академия по логотерапия и психология. При продължителност на обучението от една година и половина - 3 семестъра - завършилите получават диплома за магистър по богословие, професионална квалификация: консултант по проблеми на духовното развитие и Логотерапия, както и сертификат от Българското дружество по логотерапия и екзистенц анализ: "Основи в Логотерапията" – подходящо за личностно развитие. http://trivelius.com/?page=programs&id=36

 

●       Пълно теоретично обучение по “Логотерапия и екзистенц анализ”, която е 2 (две) години, т.е. ако надградите още 1 семестър, получавате диплома и от Българско дружество по логотерапия и екзистенц анализ (БДЛЕ), както и от Европейска академия по логотерапия и психология(ЕАЛП). http://www.ealp.at/logoterapiabg/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/

 

●       Ако желаете да станете психотерапевт, може да продължите още с двугодишна практика – супервизия  (групова и лична супервизия), групи за взаимопомощ, поставяне и решаване на реални казуси, практика и други.

При успешно завършване на семестриалното обучение и практиката, получавате диплома от Българското дружество по логотерапия и екзистенц анализ, призната на международно и европейско ниво, за следните квалификации:

в България: психотерапевт – логотерапевт и

в Австрия: психологичен съветник.

 

След успешно приключване на цялото обучение, завършилият има право да работи в България като психотерапевт с квалификация за логотерапия и екзистенц анализ.

Получава се диплома от ВДУ „Св. Тривелий“, от БДЛЕ и от ЕАЛП. Освен това той има право да подаде заявление в Австрия за разрешително за упражняване на професията като психосоциален консултант.

http://www.ealp.at/logoterapiabg/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/

●       Поради нуждата и засиления интерес отново предлагаме във ВДУ“Св. Тривелий“ магистърска програма и специализация: ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И ХРИСТИЯНСКО КОНСУЛТИРАНЕ. Много е подходяща за студенти завършили бакалавър по богословие или друга специализация при нас - Семейни взаимоотношения, Родителски умения, Брачно консултиране, Разменен живот и др. Специализацията е отворена и за хора, които имат интерес към пастирска грижа и християнско съветване.

http://trivelius.com/?page=programs&id=30

●       Това лято открихме първият Център по християнско консултиране за духовно и личностно развитие „ЛОГОС“. В него може да намерите професионална, духовна и психологическа подкрепа, помощ и обучения. Екипът се състои от трима богослови, които са и психолози логотерапевти. Скоро към нас ще се присъединят психиатър и логопед. Може да препращате към нас хора, които минават през личностни и/или семейни кризи.  Повече информация има в атач файла и на   https://www.facebook.com/centerlogosbg/

Ако имате интерес, свържете се с нас. Началото на учебната година е 11.10.2020 г.

При интерес имаме възможност да предложим изцяло онлайн и дистанционно обучение.

 

 Поздрави и благословения, 

За ВДУ „Св. Тривелий“

д-р Камелия Славчева

Тел.: + 359 888 44 01 08

e-mail: infotrivelius@gmail.com