Бакалавърска програма Богословие

Бакалавърската програма предлага задълбочени познания в областта на богословието, библейските науки и връзката на християнската вяра със съвременното общество и култура. Обучение е в рамките на три години. Учебният план се състои от задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини, които са разпределени в следните модули:

І. Встъпителни дисциплини

Въведение в специалността, Въведение в Стар завет, Въведение в Нов завет, Християнство и култура, Християнско обучение, Комуникации и масмедии, Въведение в източното православиe

ІІ. Библейски науки

Въведение в библейската херменевтика; Тълкуване  на Стария завет I, II; Тълкуване  на Новия завет I, II, III; Библейска археология; Обща история на Църквата I, II; Патрология; Богословие на Реформацията; Догматическо богословие I, II; Омилетика

ІІІ. Християнската вяра в съвременното общество

Християнска етика; Мисиология; Евангелизаторство; Апологетика; Богословие на култове  и религии; Човешки права и религиозни свободи

ІV. Изграждане и развитие на Църквата (духовна грижа)

Пастирско богословие; Литургика; Психология; Църковно управление; Психология на общуването; История на християнството в България; Християнска музика; Междуцърковни отношения

V. Избираеми дисциплини (3 по избор) и Факултативни дисциплини (3 по избор)

Þ История на философията; Критическо мислене; Съвременни форми и методи на управление; Съвременно богословие; Старозаветно богословие; Новозаветно богословие.

Þ Психология на религията; Педагогическа психология; Основи на правото; Пастирска грижа; Европейски институции и интеграция; Педагогика; Социална психология.

Дипломна работа/ Държавен изпит

Обучението се провежда вечерно - една седмица в месеца или дистанционно.

 

            Такса семестър: 510 лв.

            ( 5% отстъпка при предварително плащане до 16.09.2022 г.)

 

За повече информация и записване:

тел: 02 / 9571115, 0884 296777

e-mail: infotrivelius@gmail.com

Адрес: гр. София, ул. "Пиротска" 115, ет. 1

Facebook: Висше духовно училище “Св. Тривелий”