Програма История и съвременност (съвместно с НБУ)

Програма на Нов Български Университет

Специалност: История

Професионална квалификация: Историк

Професионална област: История и археология

 

Шести семестър:

Програма на курса (шест стандартни курса)

 1. Система на Римската империя – континуитет и дисконтинуитет
 2. Културни влияние в българските земи
 3. България през XV-XVII векове
 4. Религии, политика и личности: От Уиклиф до Ришельо
 5. Югоизточна Европа в периода между двете световни войни
 6. Европа и българското национално възраждане

 

Седми семестър:

Програма на курса (шест стандартни курса)

 1. Балканите в биполярния свят
 2. Балканските нации в новата ера
 3. Международни отношения през 20-ти век
 4. Етнически произход и национална идентичност
 5. Студената война
 6. Институциите на Отоманската империя

Извънаудиторни проекти (четири проекта)

 1. Независимо изучаване – “Публикуване на документи в интернет”
 2. Независимо изучаване – “Етнически произход и национална идентичност”
 3. Независимо изучаване – “Студената война и регионалните конфликти”
 4. Независимо изучаване – “Светът на мега митовете”

 

Осми семестър:

Програма на курса (шест стандартни курса)

 1. Европа и раждането на глобалната история – открития и колонии
 2. Коминтернът, СССР и Балканите
 3. Развитие на институционалната система в България
 4. История на българската дипломация
 5. Великите сили и българският национален въпрос
 6. Забранено знание

 

Извънаудиторни проекти (четири проекта)

 1. Студентски семинар – “Българските земи – Кръстопът на религии”
 2. Семинар – “Открития и колонии”
 3. Независимо изучаване – “Атеизъм и тоталитарна България”
 4. Независимо изучаване – “Водачи на освободителното движение”