МП ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И ХРИСТИЯНСКО КОНСУЛТИРАНЕ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА:

ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И ХРИСТИЯНСКО КОНСУЛТИРАНЕ“

 

Образователно-квалификационна степен: магистър по Теология"

Професионална квалификация: консултант по проблеми на духовното развитие

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти), 3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: задочно и/или дистанционно (Online).

 

Програмата предлага:

  • знания в областта на духовността, моралното развитие и идентичността, духовното развитие на личността, добродетелите, ценностите и пълноценния  живот;
  • способи за развитие на самопознание и самоусъвършенстване;
  • способи за водене на съветнически процес
  • компетентности за извършване на изследвания в областта на духовността и брака;
  • възможности за изготвяне на оценки в различните аспекти от духовността и брака;
  • методи за провеждане на обучения за развитие на духовни качества, добродетели   и  идентичност;
  • психично здраве и усещане за благополучие, както и присъствие и търсене на смисъл, страх от близост (обвързване)
  • възстановителен процес при травма, загуба, насилие.

 

Магистърската програма „Духовно развитие и християнско консултиране“е интердисциплинарна (теология, философия и психология), фокусирана върху практическото приложение и  насочена към осмисляне на духовните ценности, добродетели и силни страни в личността, както и към търсене на пътища за тяхното усъвършенстване. Програмата е съчетание на теоретични знания с практически обучения за развитие на способности за консултиране в областта на личностното израстване. „Духовно развитие и християнско консултиране“ осигурява и тренинги за саморазвитие и самопознание, за по-дълбоко разбиране и преживяване на връзката с Бога, както и развитие на умения и способности за психологическа подкрепа на хора, които минават през криза, имат нужда от помощ и др.

 

Учебна програма 2022-2023 г.

 (Следете fb страницата ни за повече информация!)

 

Обучението се провежда четири дни в месеца: понеделник до четвъртък – вечер (18,00-21,00ч.).

Такса семестър - 710 лв.

( 10 % отстъпка при плащане до 16.09.2022 г.)

 

ЗА ВЪПРОСИ, КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел: 02/9571115,  088 429 6777;  e-mail:   infotrivelius@gmail.com

Адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 115, ет. 1   (ВДУ „Св. Тривелий“)