МП Духовно развитие и християнско съветване

Образователно-квалификационна степен: магистър по Теология“

Професионална квалификация: консултант по проблеми на духовното развитие, със специализация брачен консултант 

Форма на дипломиране: защита на магистърска теза

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти) и 3 семестъра (неспециалисти) Форма на обучение: задочно

 

Програмата предлага:

 знания в областта на духовността, моралното развитие и идентичността, духовното развитие на личността, добродетелите, ценностите и пълноценния  живот;

 способи за развитие на самопознание и самоусъвършенстване;

 компетентности за извършване на изследвания в областта на духовността и брака;

 възможности за изготвяне на оценки в различните аспекти от  духовността и брака;

 методи за провеждане на обучения за развитие на духовни качества,             добродетели   и  идентичност; теории и техники на консултиране.

 

Магистърската програма „Духовно развитие и християнско съветване“е интердисциплинарна (теология, философия и психология), фокусирана върху практическото приложение и  насочена към осмисляне на духовните ценности, добродетели и силни страни в личността, както и към търсене на пътища за тяхното усъвършенстване. Програмата е съчетание на теоретични знания с практически обучения за развитие на способности за консултиране в областта на личностното израстване. „Духовно развитие и християнско съветване“ осигурява и тренинги за саморазвитие и самопознание, за по-дълбоко разбиране и преживяване на връзката с Бога.

 

Лектори в програмата са най-изтъкнатите специалисти и практици в областта на             психологията, философията и богословието: д-р Надя Стойкова, проф. Румен Стаматов, проф. Толя Стоицова, проф. Владимир Градев, проф. Скот Бритън, проф. Гари Лейн, д-р Камелия Славчева, д-р Бостанджиев и др.

 

ПЛАН НА КУРСОВЕТЕ

Първи Семестър (октомври-февруари 2018/2019)

  1. Брачни отношения - проф. Скот Бритън
  2. Развитие на семейните отношения - д-р Владимир Бостанджиев
  3. Предбрачно консултиране - д-р Надя Стойкова
  4. Семейно консултиране – д-р Надя Стойкова
  5. Разрешаване на конфликти в брачните отношения - Шери Фресонке
  6. Тренинг за родителски умения - проф. Скот Бритън / проф. Гари Лейн

 

Втори Семестър (март-юни 2019)

Емоционално фокусирана брачна терапия с видеоматериали "Създадени за връзка"

 

 Трети семестър  (модул за неспециалисти - богословски дисциплини, може да се вземат успоредно по време на 1 и 2 семестър)

1. Систематично богословие  -  проф. Паруш Парушев

2. Въведение в Стар завет – проф. Мони Алмалех

3. Въведение в Нов завет - д-р Венцислав Стойков

4. Философия на религията  – проф. Паруш Парушев

5. Християнство и култура - доц. д-р Тодор Велчев

 

Обучението се провежда три дни в месеца (четвъртък и петък – вечер 18,00-21,00ч., събота – 09,00-17,00ч.)

 Такса семестър - 510 лв.

( 20% отстъпка при предварително плащане)     

 

ЗА ВЪПРОСИ, КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел: 02/9571115,  088 429 6777;  e-mail:   info@trivelius.com,   www.trivelius.com

Адрес: гр. София, ул. „Антим І“ № 14, ет. 6   (ВДУ „Св. Тривелий“)