МП ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И ХРИСТИЯНСКО СЪВЕТВАНЕ

Образователно-квалификационна степен: магистър по Теология“

Професионална квалификация: консултант по проблеми на духовното развитие, със специализация брачен консултант 

Форма на дипломиране: защита на магистърска теза

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти) и 3 семестъра (неспециалисти) 

И специализация 1 семестър

Форма на обучение: задочно

 

Програмата предлага:

 знания в областта на духовността, моралното развитие и идентичността, духовното развитие на личността, добродетелите, ценностите и пълноценния  живот;

 способи за развитие на самопознание и самоусъвършенстване;

 компетентности за извършване на изследвания в областта на духовността и брака;

 възможности за изготвяне на оценки в различните аспекти от  духовността и брака;

 методи за провеждане на обучения за развитие на духовни качества,             добродетели   и  идентичност; теории и техники на консултиране.

 

Магистърската програма „Духовно развитие и християнско съветване“е интердисциплинарна (теология, философия и психология), фокусирана върху практическото приложение и  насочена към осмисляне на духовните ценности, добродетели и силни страни в личността, както и към търсене на пътища за тяхното усъвършенстване. Програмата е съчетание на теоретични знания с практически обучения за развитие на способности за консултиране в областта на личностното израстване. „Духовно развитие и християнско съветване“ осигурява и тренинги за саморазвитие и самопознание, за по-дълбоко разбиране и преживяване на връзката с Бога.

 

Лектори в програмата са най-изтъкнатите специалисти и практици в областта на             психологията, философията и богословието: д-р Надя Стойкова, проф. Скот Бритън, проф. Гари Лейн, проф. Йоханес Раймар, проф. Дуейн Елмар, д-р Камелия Славчева, проф. Шери Франсонке, д-р Владимир Убейболц, проф. Румен Стаматов,  д-р Бостанджиев и др. 

 

ПЛАН НА КУРСОВЕТЕ

Първи Семестър (октомври-февруари 2019/2020)

 1. Въведение в християнското съветване/ Съветнически процес (Духовност и благодат) - проф. Скот Бритън
 2. Психология на общуването/ Типове характери и взаимоотношения – проф. Дуейн Елмар
 3. Библейски основи на съветването – д-р Владимир Убейволц
 4. Психично здраве и психично благополучие – д-р Камелия Славчева/ Боряна Тачева
 5. Теории и техники на консултиране – д-р Надя Стойкова
 6. Брачни отношения/ Брачно консултиране (Бракът, в който Христос придава смисъл) - проф. Гари Лейн

 Специализация (октомври – март 2020): Емоционално фокусирана брачна терапия с видеоматериали "Създадени за връзка"

Чрез емоционално фокусираната терапия (ЕФТ) ще научите:

-          Да разбирате по-добре вашите чувства и чувствата на съпруга/съпругата ви

-          Да общувате като проявявате взаимно разбиране и приемане

-          Да разберете как се чувствате, да задълбочите доверието, сигурността и свързаността помежду ви. 

ЕФТ е терапевтичен модел, създаден през 80-те години от д-р Сю Джонсън, който се е наложил като успешен за хиляди християнски брачни двойки. Помага на двойката да започва да разпознава „демоничните диалози“ и да излезе от негативния модел на „негативния танц“ и да създаде позитивна, сигурна и интимна близост.

Ще видим 7 сесии, водени от д-р Сю Джонсън, която консултира три брачни двойки и ги води през целия процес на осмисляне на порочните кръгове и възвръщане на любовта и страстта помежду тях.

Д-р Надя Стойкова ще моделира образователния и съветническия процес, ще провокира, задава въпроси и домашни работи.

Очакваме ви!

Трети семестър  (модул за неспециалисти - богословски дисциплини, може да се вземат успоредно по време на 1 и 2 семестър)

 1. Въведение в Стар завет – проф. Мони Алмалех
 2. Въведение в Нов завет - д-р Венцислав Стойков
 3. Философия на религията  – проф. Паруш Парушев
 4. Християнство и култура - доц. д-р Тодор Велчев
 5. Херменевтика – д-р Даниел Патерсън

 Обучението се провежда два дни в месеца (петък – вечер 18,00-21,00ч., събота – 09,00-17,00ч.), а когато лектора е чужденец и неделя 13-17ч.

 Такса семестър - 510 лв.

( 20% отстъпка при предварително плащане)     

 

ЗА ВЪПРОСИ, КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел: 02/9571115,  088 429 6777;  e-mail:   infotrivelius@gmail.com,   www.trivelius.com

Адрес: гр. София, ул. „Антим І“ № 14, ет. 6   (ВДУ „Св. Тривелий“)