Родителски умения

Родителски умения

 

 

Форма и срок на обучение: задочно, 1 семестър

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Квалификация: Консултант по родителски отношения

 

      Програмата осигурява знания върху:

Þ закономерностите на психическото развитие в детска и юношеската възраст

Þ различните проблеми в тази възраст – емоционални, поведенчески,  органични   

Þ социални взаимоотношения между родителите и децата

Þ родителската компетентност и нейното съдържание

Þ методи на оценка и възможностите за развитие на родителска компетентност

 

Завършилите програмата:

Þ ще имат знания върху динамиката в развитието в детско-юношеската възраст

Þ ще имат знания върху проблемите в развитието в детско-юношеската възраст

Þ ще имат знания в областта на родителските стилове и нагласи на възпитание и компетентност

Þ ще могат да оценяват родителската компетентност

Þ ще могат да провеждат тренинги за развитие на родителска компетентност

 

Учебен план. Дисциплини:

1. Тренинг за съвместно вземане на решения в семейството:          д-р Владимир Бостанджиев, психиатър.

2. Развитието в детско-юношеска възраст: д-р Надя Стойкова 

3. Проблеми в детско-юношеска възраст (поведенчески, органични,     агресивност, зависимости): д-р Владимир Бостанджиев

4. Развитието на детето и юношата в контекста на християнски живот и идентичност

5. Родителска компетентност: Оле-Магнус Олафсрут

6. Оценка на родителската компетентност. Тренинг за развитие на  родителската компетентност: проф. Румен Стаматов

 

 Обучението се провежда един уикенд в месеца (целодневно).

      

Такса за цялата специализация: минимална работна заплата (510 лв.)

                               ( 20% отстъпка при предварително плащане)