Семейни отношения

Форма и срок на обучение: задочно, 1 семестър

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Класификация: Консултант по семейни отношения

 

Програмата осигурява:

 • знания в областта на семейния живот и динамиката на семейните взаимоотношения
 • знания за християнските измерения на семейството и семейния живот
 • знания за влиянията на семейните взаимоотношения върху позитивното развитие на личността
 • възможности за развитие на способности за оценка на удовлетвореността от семейния живот
 • способности за провеждане на тренинги в областта на предбрачните отношения, както и за консултиране при проблеми в брака.

 

Завършилите програмата:

 • ще могат да изготвят оценка за удовлетвореността от семейния живот;
 • да провеждат тренинги за развитие на предбрачните взаимоотношения;
 • да провеждат консултиране при проблеми в семейните взаимоотношения

 

Учебен план. Дисциплини:

 1. Развитие на семейните взаимоотношения - д-р Надя Стойкова
 2. Семейството в контекста на християнството - проф. Скот Бритън
 3. Предбрачно консултиране – проф. Румен Стаматов
 4. Семейството и позитивното развитие на личността – проф. Румен Стаматов
 5. Семейно консултиране – д-р Надя Стойкова
 6. Оценка на удовлетвореността от семейния живот – проф. Румен Стаматов
 7. Брачни взаимоотношения – проф. Скот Бритън 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ"