Семейни отношения и брачно консултиране

Форма на обучение: задочно, 2 семестъра

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Класификация: Консултант по семейни отношения

Програмата осигурява:

-  знания в областта на семейния живот и динамиката на семейните взаимоотношения

-  знания за християнските измерения на семейството и семейния живот

-  знания за влиянията на семейните отношения върху позитивното развитие на личността

-  възможности за развитие на способности за оценка на удовлетвореността от семейния живот

-  способности за провеждане на тренинги в областта на предбрачните отношения, както и за консултиране при проблеми в брака.

 

Завършилите програмата:

  • ще могат да изготвят оценка за удовлетвореността от семейния живот;
  • да провеждат тренинги за развитие на предбрачните взаимоотношения;
  • да провеждат консултиране при проблеми в семейните отношения

 

Учебен план. Дисциплини:

  1. Развитие на семейните отношения (Семейството в жизнения цикъл)
  2. Предбрачно консултиране
  3. Брачни отношения (Семейно консултиране)
  4. Тренинг за родителски умения
  5. Решаване на конфликти
  6. Фокусирана върху емоциите терапия

 

ТАКСА: 420лв. (5% отстъпка при предварително плащане)

 

ЗА ВЪПРОСИ, КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел: 02/9571115,  088 429 6777;  e-mail:   infotrivelius@gmail.com,   www.trivelius.com

Адрес: гр. София, ул. „Антим І“ № 14, ет. 6   (ВДУ „Св. Тривелий“)