Семейни отношения и брачно консултиране

Форма на обучение: задочно, 2 семестъра

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Класификация: Консултант по семейни отношения

Анотация

Програмата осигурява:

-  знания в областта на семейния живот и динамиката на семейните взаимоотношения

-  знания за християнските измерения на семейството и семейния живот

-  знания за влиянията на семейните отношения върху позитивното развитие на личността

-  възможности за развитие на способности за оценка на удовлетвореността от семейния живот

-  способности за провеждане на тренинги в областта на предбрачните отношения, както и за консултиране при проблеми в брака.

 

Завършилите програмата:

  • ще могат да изготвят оценка за удовлетвореността от семейния живот;
  • да провеждат тренинги за развитие на предбрачните взаимоотношения;
  • да провеждат консултиране при проблеми в семейните отношения

 

Първи семестър: Учебен план. Дисциплини:

  1. Развитие на семейните отношения (Семейството в жизнения цикъл)
  2. Предбрачно консултиране
  3. Брачни отношения (Семейно консултиране)
  4. Тренинг за родителски умения
  5. Решаване на конфликти
  6. Фокусирана върху емоциите терапия

 

Втори семестър: Практика

В специализацията Семейни отношения и Брачно консултиране  се ползва  бестселъра „Прегърни ме здраво“ на д-р Сю Джонсън и специално разработени материали и DVD. Това е програма за християнски двойки, основана на Емоционално фокусирана брачна терапия.  Това е научно доказан подход  за подобряване на взаимоотношенията  и преминаване  от чувство на неудовлетвореност и самота към сигурна любовна връзка. Ще имате възможност да сте част от  група за обучение и изграждане на взаимоотношения.  Ще са проведат практични сесии за брачни двойки: „Създадени за връзка“, които ще  поставя нови стандарти за успешни взаимоотношения.

Сесия 1 - Разпознаване на демоничните диалози

Сесия 2 - Намиране на чувствителните места

Сесия 3 - Дръж ме здраво- участие и връзка

Сесия 4 - Прощаване за нараняванията

Сесия 5 - Свързване чрез секс и докосване

Сесия 6 - Поддържане на жива любов

Ако сте уморени от популярната психология и егоистичните подходи за изграждане на взаимоотношения, от тази програма може да получите истински полезна, емпирично доказана информация за любовта и личните взаимоотношения, които да са трайни. Изпълнена с библейски стихове, вдъхновяващи истински истории и насоки програмата "Създадени за връзка" (Created for Connection) предлага ясен път за живот, изпълнен с любов за християнските двойки.

Д-р Сю Джонсън, автор на бестелъра: "Дръж ме здраво" (Hold Me Tight) и основател на Фокусираната върху емоциите терапия (ФЕТ) (Emotionally Focused Therapy (EFT)), заедно с Кенет Санферфър (Kenneth Sanderfer), водещ терапевт, използващ ФЕТ в християнските общности, споделят новаторското и изключително успешната програма за обучение и насърчаване на взаимоотношения "Дръж ме здраво" (Hold Me Tight®), приспособена за християнски двойки и основана на книгата "Създадени за връзка" (Created far Connection). Тази програма ще помогне на партньорите да създадат по-силни, по-сигурни взаимоотношения един с друг и с Бога.

ТАКСА: 420лв. (20% отстъпка при предварително плащане)

ЗА ВЪПРОСИ, КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел: 02/9571115,  088 429 6777;  e-mail:   infotrivelius@gmail.com,   www.trivelius.com

Адрес: гр. София, ул. „Антим І“ № 14, ет. 6   (ВДУ „Св. Тривелий“)