Духовно развитие и християнско консултиране

Духовно развитие и християнско консултиране

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И ХРИСТИЯНСКО КОНСУЛТИРАНЕ“

Професионална квалификация: консултант по проблеми на духовното развитие

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)

Форма на обучение: задочно и/или дистанционно (Online).

 

Програмата предлага:

  • знания в областта на духовността, моралното развитие и идентичността, духовното развитие на личността, добродетелите, ценностите и пълноценния  живот;
  • способи за развитие на самопознание и самоусъвършенстване;
  • способи за водене на съветнически процес
  • компетентности за извършване на изследвания в областта на духовността и брака;
  • възможности за изготвяне на оценки в различните аспекти от духовността и брака;
  • методи за провеждане на обучения за развитие на духовни качества, добродетели   и  идентичност;
  • психично здраве и усещане за благополучие, както и присъствие и търсене на смисъл, страх от близост (обвързване) 
  • възстановителен процес при травма, загуба, насилие.

 

Специализацията „Духовно развитие и християнско съветване“е интердисциплинарна (теология, философия и психология), фокусирана върху практическото приложение и  насочена към осмисляне на духовните ценности, добродетели и силни страни в личността, както и към търсене на пътища за тяхното усъвършенстване. Програмата е съчетание на теоретични знания с практически обучения за развитие на способности за консултиране в областта на личностното израстване. „Духовно развитие и християнско съветване“ осигурява и тренинги за саморазвитие и самопознание, за по-дълбоко разбиране и преживяване на връзката с Бога, както и развитие на умения и способности за психологическа подкрепа на хора, които минават през криза, имат нужда от помощ и др.

В специализацията се използват специално разработени материали и видео сесии на Grace Ministries International. Това е програма за християнскo консултиране, създадена от служението Разменен живот. Ще ви предложим 9 (девет) реални консултации, проведени от психотерапевт, които са записани на видео, за да се използват за образователния процес. Психотерапевтът Lee LeFebre със съгласието на консултираната Мери Маршъл преминават през целия съветнически процес. Студентите разбират уменията на терапевта и техниките, които използва и стават съпричастни на двата живота на Мери. Терапевтът съпътства и подкрепя съветвания в целия процес от намирането на реалните проблеми, осъзнаването, приемането и стъпките на промяна, през които Мери преминава и които водят до нейното възстановяване. Това е подход, основан изцяло на библейските принципи за християнско консултиране, който довежда до подобряване на взаимоотношенията и преминаване от чувство на неудовлетвореност и самота към приемане, сигурност, ценност и значимост на самия себе си, което насочва към промяна на взаимоотношенията с другите хора. Ще имате възможност да сте част от група за обучение и изграждане на взаимоотношения.

 

Учебна програма 2020-2021 г.

1 семестър:

8-10 октомври -Съветнически процес с Гари Лейн

12-14 ноември - Основи на християнското съветване с д-р Владимир Убейволк

3-5 декември - Психично здраве и усещане за благополучие с д-р Камелия Славчева и Боряна Тачева

14-16 януари - Възстановителен процес при травма (загуба, насилие) с Шери Фресонке

18-20 февруари - Пастирска грижа Гари Лейн

12-13 март - Присъствие и търсене на смисъл, страх от близост (обвързване) с д-р Камелия Славчева и Боряна Тачева

9-10 април - Арт терапия и практика с Юлия Убейволк

и др.

 

Обучението се провежда три дни в месеца: четвъртък и петък – вечер (18,00-21,00ч.) и събота (09,00-17,00ч.)

 

Такса семестър - 420 лв.

( 5% отстъпка при плащане до 17.09.2020 г.)

 

За повече информация и записване:

д-р Камелия Славчева, +359884296777; 02 9571115;

infotrivelius@gmail.com

Адрес: гр. София ул. Антим I №14,ет. 6

Facebook:Висше духовно училище “Свети Тривелий”