Живот в благодат

Живот в благодат

 

Форма и срок на обучение: задочно, 1 година, 2 семестъра

Форма на дипломиране: защита на проект

Квалификация: Консултант по християнско съветване

 

Програмата осигурява:

- преминаване през съветнически процес за самопознание и саморазвитие

- преминаване през  лично, духовно пътуване и опознаване на Бога

- задълбочено познаване на Христос като Живот

- време за лични взаимоотношения с Христос (лична трансформация)

- усъвършенстване на междуличностните взаимоотношения

 

Завършилите програмата:

 

- са обучени и подготвени за служение и християнско съветване

- са екипирани да споделят тази истина

- могат да провеждат тренинги за християнско съветване

 

В програмата са включени само ONLINE курсове:

1. Тълкуване на Римляни 5-8 (Скот Бритън)

2. Духовност и благодат (Гари Лейн)

3. Духовност и грижа. Съветнически процес (Скот Бритън)

4. Простен и свободен (Лори Трабълфийлд-Шумейкер)

5. Да живеем от новото си сърце (Лори Трабълфийлд-Шумейкер)

6. Живот в невидимата реалност (Лори Трабълфийлд-Шумейкер)

7. Закон или благодат (Скот Бритън)

8. Истинската основа (Лори Трабълфийлд-Шумейкер)

9. Неочакваните дарове на благодатта (Лори Шумейкер)

10. Бракът – където Христос извършва промяната (Скот Бритън) или Брачни отношения (Гари Лейн)

 

ТРЕНИНГИ по темите:

 

  • Изследване на Римляни глави 5 - 8
  • Идентичност в Христос, Представа за Бога, Централното място на кръста
  • Закон и Благодат, Съкрушеност, Капитулация (Surrender)
  • Прошка, Освобождаване, Cъзависимост, Вина и срам
  • Брак и Здравословна сексуалност
  • Слушане, Интимност с Бог
  • Живот в благодат
  • Съветване в група
  • Лично съветване

 

Тренингите се провеждат веднъж месечно.

 

Такса семестър: 510 лв.

( 20% отстъпка при предварително плащане)