ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Тази програма дава възможност за:

 • израстване във вяра, познаване и разбиране за Бог
 • добра подготовка за служение в църквата и обществото
 • анализиране на актуални богословски теми

 

Срок на обучение: 1 година, 2 семестъра

 

Учебен план. Дисциплини:

 1. Въведение в специалността - 1-5 октомври 2021 г. (без събота и неделя)
 2. Въведение в богословието – Дан Патерсон - 18-22 октомври 2021 г.
 3. Въведение в Стария завет - Робърт Фабер - 1-5 ноември 2021 г.
 4. Обща история на църквата I – Люпчо Колевски - 6-10 декември 2021 г.
 5. Въведение в библейската херменевтика - Дан Патерсон - 10-14 януари 2022 г.(методи на тълкуване на Библията)
 6. Критично мислене – доц.Паруш Парушев - 31 януари - 4 февруари 2022 г.
 7. Въведение в Новия завет
 8. Догматично богословие (основни доктрини на вярата)
 9. Християнство и култура (богословие на културата и християнското свидетелство/ мисия и апологетика)
 10. Свободно избираем предмет по избор на групата (един от: Животът на Исус; Подробно разглеждане на една отделна книга от Библията; Християнска етика; Ученичество и Евангелизаторство; Работа с деца/ младежи; Водене на малки групи; Богословие на култове и религии; Омилетика (проповядване);Пастирска грижа)

 

Обучението се провежда вечерно - една седмица в месеца или    дистанционно.

Програмата се признава и като част от обучението по Богословие

с образователна степен бакалавър.

 

Такса семестър: 420 лв.

( 5% отстъпка при предварително плащане до 20.09.2021 г.)