ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Тази програма дава възможност за:

  • израстване във вяра, познаване и разбиране за Бог
  • добра подготовка за служение в църквата и обществото
  • анализиране на актуални богословски теми

 

Срок на обучение: 1 година, 2 семестъра

 

Учебен план. Дисциплини:

1.       Духовно израстване

2.       Християнска антропология/ психология на личността

3.       Въведение в Стария завет

4.       Въведение в Новия завет

5.       Критично мислене

6.       Въведение в библейската херменевтика (методи на тълкуване на Библията)

7.       Обща история на Църквата

8.       Догматично богословие (основни доктрини на вярата)

9.       Християнство и култура (богословие на културата и християнското свидетелство/ мисия и апологетика)

10.    Свободно избираем предмет по избор на групата (един от: Животът на Исус; Подробно разглеждане на една отделна книга от Библията; Християнска етика; Ученичество и Евангелизаторство; Работа с деца/ младежи; Водене на малки групи; Богословие на култове и религии; Омилетика (проповядване);Пастирска грижа)

 

Обучението се провежда вечерно - една седмица в месеца или    дистанционно.

Програмата се признава и като част от обучението по Богословие

с образователна степен бакалавър.

 

Такса семестър: 420 лв.

( 5% отстъпка при предварително плащане)