ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Тази програма дава възможност за:

  • израстване във вяра, познаване и разбиране за Бог
  • добра подготовка за служение в църквата и обществото
  • анализиране на актуални богословски теми

 

Срок на обучение: 1 година, 2 семестъра

 

Учебен план. Дисциплини:

1. Въведение в специалността и християнско образование

2. Въведение в библейската херменевтика  (методи на тълкуване на Библията)          

3. Въведение в Стария и Новия завет              

4. Апологетика (защита на християнската вяра в съвременния свят)

5. Обща история на Църквата                                      

6. Евангелизаторство и ученичество

7. Християнство и култура                                                      

8. Тълкуване на Стария и Новия завет (подробно разглеждане на отделни книги от Библията)

9. Богословие на култове и религии

10. Систематично богословие

 

Обучението се провежда вечерно - една седмица в месеца или    дистанционно.

Програмата се признава и като част от обучението по Богословие

с образователна степен бакалавър.

 

Такса семестър: 360 лв.

( 20% отстъпка при плащане до 20.09.2017г.)