ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА МИСИОНЕРСТВО

Програмата предлага:

  • задълбочени познания в областта на евангелизаторството, мисиологията, връзката на християнската вяра със съвременното общество и култура.

 

  • обучава учащите се на разнообразни методи на евангелизиране.

 

  • евангелизатори с многогодишен опит предават своите опитности и практика.

 

  • добра подготовка за служение на мисионерското поле.

 

  • обучава  и екипира студентите за изпълнение на Великото поръчение на Исус Христос: „…Отидете по целия свят и проповядвайте Благовестието…”

Срок на обучение: 1 година, 2 семестъра

 

Учебен план. Дисциплини:

 

1.    Евангелизаторство

2.    Християнство и култура

3.    Мисиология

4.    Мисионерската църква

5.    Живота на Исус

6.    Ученичество 1 и 2

7.    Основаване и растеж на църкви

8.    Тълкуване на Нов Завет 1 (Деяние на апостолите)

9.    Богословие на култове и религии

 

Обучението се провежда: един път в месеца (четвъртък, петък – вечер от 18,00 до 21,00ч.и събота – целия ден от 09,00 до 17,00ч.)

 

Програмата се признава и като част от обучението по Богословие с образователна степен бакалавър.

 

Такса семестър: 510 лв.

( 20% отстъпка при предварително плащане)