ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА МИСИОНЕРСТВО

Програмата предлага:

  • задълбочени познания в областта на евангелизаторството, мисиологията, връзката на християнската вяра със съвременното общество и култура.
  • обучава учащите се на разнообразни методи на евангелизиране.
  • евангелизатори с многогодишен опит предават своите опитности и практика.
  • добра подготовка за служение на мисионерското поле.
  • обучава  и екипира студентите за изпълнение на Великото поръчение на Исус Христос: „…Отидете по целия свят и проповядвайте Благовестието…”

Срок на обучение: 1 година, 2 семестъра

 

Учебен план. Дисциплини:

 

1.    Евангелизаторство

2.    Християнство и култура

3.    Мисиология

4.    Мисионерската църква

5.    Живота на Исус

6.    Ученичество 1 и 2

7.    Основаване и растеж на църкви

8.    Тълкуване на Нов Завет 1 (Деяние на апостолите)

9.    Богословие на култове и религии

 

Обучението се провежда: една седмица в месеца вечерно от 18 до 21 часа

 

Програмата се признава и като част от обучението по Богословие с образователна степен бакалавър.

 

Такса семестър: 420 лв.

( 5% отстъпка при предварително плащане до 20.09.2021 г.)