ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ ХОРА В СЛУЖЕНИЕ

2018/2019

Специализация

27 септември

от 17:00 ч.

Откриване

27-29

септември

Брачни отношения

(Пастирско богословие)

проф. Скот Бритън

Избираем

 

 

08-11

октомври

 

Основаване и растеж на църкви

Ричард Уолтън

3,5 (15/10)

 

 

18-20

октомври

Развитие на семейните отношения

(Психология)

д-р Владимир Бостанджиев

Избираем

 

 

01-03

ноември

Въведение в Арт терапиите

Цветелина Радева

Избираем

 

 

05-10

ноември

Християнска етика

проф. Паруш Парушев

Баптистка църква

Избираем

 

 

22-24

ноември

 

Християнско лидерство

  Крейг Уайрънс

 

 

03-06

декември

 

Критично мислене

проф. Паруш Парушев

3 (15/10)

 

 

08-10

декември

Евангелие от Йоан

проф. Паруш Парушев

Избираем

 

 

10-12

януари 2019

 

Психология на общуването

/Водене на малки групи/

Крейг Уайрънс

4,5 (15/10)

17-19

януари

Решаване на конфликти

Шери Фресонке

Избираем

04-08

февруари

Апологетика

доц. Тодор Велчев

3 (15/10)

 

 

13-16

март

Въведение в библейска херменевтика

Дан Патерсън

4,5 (15/10)

 

 

29-31

март

Откровение на Йоан

проф. Паруш Парушев

Избираем

 

 

11-13

април

Евангелизаторство

Крейг Уайрънс

 

 

27-30

май

 

Ученичество

Крейг Уайрънс/Дарена Димитрова

юни

Защита на проект

 

 ТАКСА: 420лв. 

( 20% отстъпка при предварително плащане)