МП ЛОГОТЕРАПИЯ И ЕКЗИСТЕНЦ АНАЛИЗ

Образователно-квалификационна степен: магистър по „Теология“ (Практическа теология)

Професионална квалификация: Консултант по проблеми на духовното развитие; Логотерапия

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти) и 3 семестъра (неспециалисти) 

Форма на обучение: задочно, занятията се провеждат в неделя и понеделник един път в месеца.

 

Магистърската програма „Логотерапия и екзистенц анализ“

Психотерапевтичното обучение е съобразено с основателя на екзистенциалния анализ и логотерапията Виктор Франкъл. Основна негова цел е да запознае участниците със същността на теорията на Франкъл. Логотерапията е психотерапевтичен метод за лечение на човешката душа. Според него първичната мотивация в човешкия живот е волята за смисъл.

По време на обучението в  психосоциалната сфера студентите се научават да изграждат увереност и доверие в себе си, както и да създават емоционалната основа за личния си успех. Поради факта, че обучението е насочено към намиране на смисъла на живота, студентите поставят основите на една здрава психохигиена и изключителна устойчивост в живота си. Както и на свой ред могат да консултират и да се грижат за хора.

Обучението е в две основи нива – магистърско, базисно ниво, чрез което се придобиват консултански познания в метода във ВДУ „Св. Тривелий“. И майсторско ниво (психотерапевт по логотерапия)  за специализирани компетентности, способности и умения в логотерапията и екзистенц анализа в Българската асоциация по логотерапия и екзистенцанализ.  Издава се удостоверение за професионална дейност.

Лектори в програмата са най-изтъкнатите специалисти и практици в областта на      логотерапията,       психологията, философията и богословието: д-р Ефтим Парушев, Харалд Мори, д-р Камелия Славчева, д-р Клаус  Гщирнер, Габриел Хус, проф. д-р Гергана Дянкова, проф. Даниела Тасевска, Хайди Фонвалд.

 

ПЛАН НА КУРСОВЕТЕ

Първи Семестър (октомври-февруари 2020/2021)

 1. Увод в Логотерапията - д-р Ефтим Парушев - 11-12 октомври 2020 г.
 2. Антропологичният образ на човека - д-р Камелия Славчева - 8-9 ноември 2020 г.
 3. Базисни характеристики на комуникационния процес и личностни стилове в психотерапевтичната практика - проф.д-р Гергана Дянкова - 13-14 декември 2020 г.
 4.  Трагичното трио – болка,вина,смърт - д-р Ефтим Парушев - 17-18 януари 2021 г.
 5.  Биография на Франкъл. Тревожни разстройства - Харалд Мори - 14-15 февруари

 

Други теми:

 1. Зависимости
 2. Превенции на кризи
 3. Депресии
 4. Ноогенни неврози
 5. Кризи. Намеса при кризи в психотерапията
 6. Смислово центрирано икономическо управление. Мобинг. Синдром на бърнаут. Превенция на стрес
 7. Обсесии и компулсии
 8. Сексуални разтройства

И други…

 

Семестър за неспециалисти

 1. Въведение в Нов завет (Ефесяни) – проф. Паруш Парушев - 28 септември - 1 октомври 2020 г.
 2. Психология – д-р Владимир Убейволк - 8-10 октомври 2020 г.
 3. Тълкуване на Стария Завет I - Петя Зарева - 19-22 октомври 2020 г.
 4. Тълкуване на Новия Завет – Евангелието от Йоан – проф. д-р Паруш Парушев - 23-26 ноември 2020 г.
 5. Библейска археология - Робърт Фабер - 10-12 декември 2020 г.
 6. Пастирска грижа – Гари Лейн - 18-20 февруари 2021 г.


Условия за прием

За кандидатсване в магистърската програма „Логотерапия и екзистенц анализ“ трябва да попълните формуляр за кандидатстване (в раздел "Прием") и да напишете мотивационно писмо.

Подаването на документите и плащането се осъществяват в офиса на “Свети Тривелий” до 04.09.2020 г.

 

 Такса за семестър – 700лв

 

ЗА ВЪПРОСИ, КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел: 0884 296 777;  e-mail:   infotrivelius@gmail.com

Адрес: гр. София, ул. „Антим І“ № 14, ет. 6   (ВДУ „Св. Тривелий“)