Живот в благодат

Съвместна програма между ВДУ „Св. Тривелий“ и

Grace Ministries International

специализация – Живот в Благодат

Форма и период на обучение - задочно – една година – два семестъра

Квалификация – Консултант по християнско съветване

 

Програмата предлага:

 • Преминаване през съветнически процес за себепознание и саморазвитие
 • Преминаване през лично, духовно пътуване и познаване на Бога
 • Дълбоко познаване на Христос като животът
 • Време за лична връзка с Христос (лично преобразяване)
 • Подобряване на междуличностните взаимоотношения

Завършилите програмата:

 • Са екипирани и подготвени за служение и християнско съветване
 • Са екипирани да споделят истината
 • Са способни да провеждат тренинги за християнско съветване

Програмата разполага с онлайн курсове:

 1. Тълкуване на Римляни 5-8 (Скот Бритън)
 2. Духовност и благодат (Гари Лейн)
 3. Духовност и грижа. Counseling process (Скот Бритън)
 4. Опростен и освободен (Лори Трабълфийлд Шумейкър)
 5. Да живеем с ново сърце (Лори Трабълфийлд Шумейкър)
 6. Да живеем в невидимата реалност (Лори Трабълфийлд Шумейкър)
 7. Закон и Благодат (Скот Бритън)
 8. Истинска основа (Лори Трабълфийлд Шумейкър)
 9. Неочакваните дарове на благодатта (Лори Трабълфийлд Шумейкър)
 10. Бракът, на който Христос придава смисъл (Скот Бритън) или  Брачни взаимоотношения (Гари Лейн)

 

Теми:

 • Изучаване на Римляни 5-8
 • Идентифициране в Христос, идеята за Бога, централното място на кръста
 • Закон и благодат, съкрушеност, предаване
 • Опрощение, освобождение, съзависимост, вина и срам
 • Брак и здравословна сексуалност
 • Слушане, интимност с Бога
 • Живот в благодат
 • Съветване в група
 • Лично съветване

Обучението се провежда веднъж месечно – петък и събота.

Когато идват лектори от САЩ, Атланта от GMI ще имаме обучение и в неделя.

 https://www.gmint.org/encounter/

 Такса семестър - 420 лв.

( 5% отстъпка при предварително плащане до 17.09.2020 г.)     

 ЗА ВЪПРОСИ, КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел: 02/9571115,  088 429 6777;  

e-mail:   infotrivelius@gmail.com,   www.trivelius.com

Адрес: гр. София, ул. „Антим І“ № 14, ет. 6   (ВДУ „Св. Тривелий“)