Разменен живот (Живот в благодат 2)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Разменен живот“ (Живот в благодат 2)

 

Професионална квалификация: консултант по проблеми на духовното развитие

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)

Форма на обучение: задочно и/или дистанционно (Online).

 

Програмата предлага:

  • Практични знания, умения, техники, подходи в областта на християнското консултиране;
  • Духовността, идентичността, духовното развитие на личността, добродетелите, ценностите и пълноценния  живот;
  • Умения за задаване на въпроси

 

В специализацията се използват специално разработени материали и видео сесии на Grace Ministries International. Това е програма за християнскo консултиране, създадена от служението Разменен живот. Ще ви предложим 9 (девет) реални консултации, проведени от психотерапевт, които са записани на видео, за да се използват за образователния процес. Психотерапевтът Lee LeFebre със съгласието на консултираната Мери Маршъл преминават през целия съветнически процес. Студентите разбират уменията на терапевта и техниките, които използва и стават съпричастни на двата живота на Мери. Терапевтът съпътства и подкрепя съветвания в целия процес от намирането на реалните проблеми, осъзнаването, приемането и стъпките на промяна, през които Мери преминава и които водят до нейното възстановяване. Това е подход, основан изцяло на библейските принципи за християнско консултиране, който довежда до подобряване на взаимоотношенията и преминаване от чувство на неудовлетвореност и самота към приемане, сигурност, ценност и значимост на самия себе си, което насочва към промяна на взаимоотношенията с другите хора. Ще имате възможност да сте част от група за обучение и изграждане на взаимоотношения.

  

Такса семестър - 420 лв.

 ( 5 % отстъпка при плащане преди началото на семестъра.)

Специализацията ще стартира при група с min. от 8 души. Има възможност да започнем новата група през 2 семестър 2021/2022г., т.е. в началото на 2022г.

За повече информация и записване:

д-р Камелия Славчева, +359884296777; 02 9571115;

infotrivelius@gmail.com

Адрес: гр. София ул. Антим I №14,ет. 6

Facebook: Висше духовно училище “Свети Тривелий”