Доц. д-р Паруш Парушев

Доц. д-р Паруш Парушев

Ректор на „ВДУ Св. Тривелий“

Бакалавър, магистър и доктор от Държавния университет по информационни технологии, механика и оптика в Петербург, Русия; Магистър по богословие от Южната баптистка богословска семинария на Кентъки; Доктор по богословие от Богословската семинария „Фулър“ Калифорния. Паруш Парушев е роден в София, България. Той е ръкоположен баптистки пастор. Понастоящем е ректор на ВДУ „Св. Тривелий“ София, България, старши изследовател и старши лектор по Богословие и директор на Института за систематични науки на контекстуалното богословие в Международния баптистки богословски научен център в Амстердам, Холандия, директор на Международната баптистка богословска семинария (IBTS) в Прага, Чехия. Той също така е и старши преподавател във Факултета по Богословие в Свободния университет на Амстердам. Той преподава богословие, философия и етика. Той е хабилитиран в областта на приложната математика и богословието. Като учен и богослов той е заемал няколко академични поста и е бил гост-преподавател и асистент-преподавател в няколко университета и колежа в Европа и в САЩ. В момента, той също така е и в редакционния борд на „Журнала за европейски баптистки изучавания“ (Journal of European Baptist Studies) (Амстердам, Холандия), “Журнал за баптистки богословия“ (Journal of Baptistic Theologies) (Амстердам, Холандия“, „Theologica Wratislaviensia (Вроцлав, Полша), и „Jurnal Teologic“ (Букурещ, Румъния). Той е член на Комисията за свобода и справедливост, Комисията за образования и изграждане на водачи, Отделът за мисии, благовестване и богословски размишления към Баптисткия световен алианс. Член е на експертната група по етика на Общността на протестантски църкви в Европа (Community of Protestant Churches in Europe); член е на Групата за оценяване към Европейската евангелска акредитационна асоциация (European Evangelical Accrediting Association), член е на Американската академия за религия (AAR), Международната асоциация за мисионерски изследвания (IAMS), Общността на европейските евангелски богослови (FEET) и няколко други академични общности в Европа и САЩ, както и чуждестранен член-кореспондент на Руската академия на науките. Той е бивш член на Отдела за външни връзки към Европейската баптистка федерация. Той е автор, съавтор и съредактор на няколко книги и има много академични изследвания в областта на науката и богословието.